Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Kuukausikatsaus 31.1.2019

Markkina kääntyi voimakkaaseen nousuun joulukuun lopusta lähtien ja riskiralli jatkui tammikuun loppuun asti. Viime vuoden viimeisen kvartaalin aikana eskaloituneet huolet ja riskin myynti työnnettiin sivummalle osittain keskuspankkien tukemana. Joulukuun kokouksessa Yhdysvaltain keskuspankki Fed indikoi enää kahta koronnostoa vuodelle 2019 aiemman kolmen sijaan. Markkinaosapuolet eivät tähänkään uskoneet, vaan tammikuussa alettiin hinnoitella pientä todennäköisyyttä ohjauskoron laskulle. Riskimarkkinaa auttoivat jälleen perustukipilarit Fed, EKP ja Kiinan keskushallinto, sillä markkinoiden odotukset ovat muuttuneet rahapolitiikan kiristämisen sijasta osittain tauolle ja osittain elvyttävälle kannalle, kunnes makrokuva selkenee. Kiina ilmoitti nimittäin tammikuussa lisäävänsä jälleen elvytystä investoimalla enemmän ja toteuttavansa aiempaa suurempia veroleikkauksia. Kiina on jo ehtinyt laskea pankkien reservivaatimuksia useampaan kertaan ja laskea veroja yksityisen kulutuksen tukemiseksi. Vaikka kaikki samat huolenaiheet varjostivat edelleen tunnelmia ja USA:n hallinto oli ennätyksellisen pitkään suljettuna, niin kaikki viime vuonna heikoiten tuottaneet riskilliset korko-omaisuusluokat tuottivat tammikuussa parhaiten. Markkinatunnelmaa edesauttoivat myös positiiviset signaalit siitä, että USA ja Kiina voisivat päästä kauppasopuun maaliskuun alkuun mennessä tai ainakin neuvotteluissa niin pitkälle, että uudet tuontitullit eivät tulisi voimaan kuukauden kuluttua.

Globaaliin talouskasvuun liittyvä epävarmuus sekä euroalueen edelleen laskeneet inflaatio-odotukset painoivat Saksan valtionlainojen korkotasoja vielä alemmas tammikuussa. Korkotason laskua USA:ssa ja Euroopassa edesauttoivat myös keskuspankkiirien varovaisempaan suuntaan muuttuneet äänensävyt. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski yhdeksän korkopistettä päätyen tasolle 0,15 %. Saksan viiden vuoden valtionlainan korko pysyi kuukausitasolla käytännössä paikoillaan (-0,32 %). Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury laski viisi korkopistettä tasolle 2,63 % ja tuottokäyrä 10 vuotta vastaan 2 vuotta tasaantui 2,5 korkopistettä tammikuun aikana.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot kaventuivat huomattavat 60 korkopistettä muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen indeksituotoksi 2,1 %. Korkeamman luottoluottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat tammikuussa yhdeksän korkopistettä ja niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 1,1 %.

EKP:n tammikuun kokous ei tuonut yllätyksiä, kun keskuspankki joutui tunnustamaan kasvunäkymien heikkouden ja muutti odotetusti retoriikkaa pehmeämpään suuntaan. EKP käänsi näin ollen näkemyksensä talouskuvaan liittyvistä riskeistä aiempaa suuremmiksi. EKP näkee edelleen euroalueen vahvan työmarkkinan ja palkankorotusten tukevan pohjainflaation nousua tavoitetasolle mutta se saattaa kestää odotettua pidempään. Markkinoiden odotukset EKP:n ohjauskoron nostolle tämän vuoden aikana ovat alhaiset ja tämänhetkisen makrodatan perusteella se vaikuttaa edelleen epätodennäköiseltä.

Yhdysvaltain keskuspankki joutui myös muuttamaan nopeasti kantaansa, kun osakekurssit valuivat vuoden loppua kohden alas ja yrityslainojen luottoriskipreemiot levenivät voimakkaasti. Vielä muutama kuukausi sitten Fed suunnitteli nostavansa asteittain ohjauskorkoa mutta riskimarkkinan pehmetessä tähän ei näytä olevan ainakaan toistaiseksi kanttia. Fed muutti tammikuussa ohjausta ja näkemystä selvästi varovaisempaan suuntaan. Kokonaiskuva on kuitenkin suotuisa vahvan työmarkkinan ja yksityisen kulutuksen tukemana. Suurin yllätys oli rahapolitiikan ohjeistus, josta poistettiin aiempi viittaus rahapolitiikan vähittäisen kiristämisen jatkamisesta. Tämän lisäksi Fed otti kantaa myös taseen supistamistahtiin ja korosti siinä olevan jouston varaa, mikäli sille on tarvetta. Markkinoiden odotukset tämän vuoden Fedin rahapolitiikan kiristyksen suhteen olivat tammikuussa jo ennen Fedin kokousta hyvin pienet. Mikäli markkinoiden keskeisten huolenaiheiden, kuten Brexitin sekä USA:n ja Kiinan kauppakiistan osalta päästäisiin positiiviseen lopputulokseen tai ainakin vältettäisiin huonoin mahdollinen lopputulos, voisi Fedillä olla mahdollisuus nostaa ohjauskorkoa kerran tänä vuonna. Tämän edellytyksenä olisi, että makrodatan ja talousnäkymien tulisi myös kohentua.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.