Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

 

Kuukausikatsaus 29.2.2020

Osuussarja A

Tammikuussa ilmaantuneet riskit Kiinasta alkunsa saaneesta koronaviruksesta karistettiin tuttuun tapaan markkinoilla heti helmikuun alussa ja markkinoilla aiemmin pitkään kestänyt huolettomuus nosti USA:n osakemarkkinan jälleen uusiin huippuihin. Markkinaosapuolien näkemyksiä on leimannut pitkään laaja-alainen tyytyväisyys. Tämä tyytyväisyys sai kohtalokkaan osuman helmikuun viimeisellä viikolla, jolloin pörssikurssit laskivat historiallisen lyhyessä ajassa yhtä merkittävästi. Koronaviruksen nopea leviäminen ympäri maailmaa, lukuisten yhtiöiden tulosvaroitukset sekä USA:n odotettua heikommat teollisuuden ja palvelusektorin ostopäällikköindeksit käänsivät pörssikurssit lopulta kovaan laskuun.

Kiinasta lähtöisin oleva Covid-19-virus on saatu keskushallinnon merkittävillä karanteeneilla jollakin tapaa hallintaan Manner-Kiinassa, kun uusien tapausten määrä on ollut laskussa. Tällä hetkellä Kiinaa huolettaa muualta maailmasta sinne kantautuvat koronavirukset. Covid-19 on levinnyt viimeisten viikkojen aikana huomattavasti voimakkaammin muualla kuin Kiinassa, eikä tartuntatapausten määrissä ole vielä nähtävissä käännettä parempaan. Viruksella tulee olemaan jo nyt merkittäviä negatiivisia vaikutuksia muun muassa kuluttajien tunnelmiin ja yritysten tuloksiin, josta osoituksena ovat lukuisten pörssiyhtiöiden tulosvaroitukset. Mikäli viruksen leviämistä ei saada hallintaan ja se johtaa pandemiaan, sillä tulee olemaan vakavia seurauksia maailmantaloudelle. Maailmantalous tulee kärsimään epidemiasta, mutta elpymisen muutosnopeutta on vielä vaikea arvioida.

Korkomarkkinoilla nähtiin jälleen suuria liikkeitä globaalilla tasolla ja erityisesti USA:ssa, eikä osakemarkkinan euforia juuri tarttunut bondimarkkinaan korkoja nostattavana – päinvastoin. Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtiolainan korko liikkui isolla vaihteluvälillä 1,11 %–1,68 % ja laski massiiviset 36 korkopistettä päätyen historiallisen alhaiselle tasolle 1,15 prosenttiin kuukauden lopuksi. Riskiaversion nousu näkyi myös Saksan 10 vuoden valtionlainan korossa, joka ostettiin 17 korkopistettä alemmalle tasolle -0,61 %.

Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät levenivät indeksitasolla merkittävät 81 korkopistettä 410 korkopisteeseen ja indeksin kuukausituotoksi muodostui -1,86 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät levenivät indeksitasolla 21 korkopistettä 114 korkopisteeseen. Korkotason lasku ei riittänyt kompensoimaan riskipreemioiden levenemisen negatiivista vaikutusta, joten indeksituotto oli negatiivinen 0,42 %.

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Osuussarja E Tuotto
ISIN: FI4000359427
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Palkkiot

Lunastuspalkkio,
Osuussarja A: 0,5 %
Osuussarja C: 0,25 %
Osuussarja D: 0,00 %
Osuussarja E: 0,00 %
Osuussarja E Tuotto: 0,00 %

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.