Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

 

Kuukausikatsaus 31.10.2019

Osuussarja A

Riskitunnelma kääntyi lokakuun alussa negatiiviseksi, kun useat tekijät painovat tunnelmaa. Odotettua heikompi Yhdysvaltojen syyskuun teollisuuden luottamus ja huolet globaalista talouskasvun heikkenemisestä synkensivät muun muassa sentimenttiä. Tämä ei saanut suurta liikettä aikaan EUR-koroissa, jotka olivat jo valmiiksi hyvin negatiivisilla tasoilla. USD-korot laskivat sitä vastoin riskiaversion nousun myötä kuukauden ensimmäisinä päivinä, kun markkina alkoi hinnoitella keskuspankilta lisää koronlaskuja. Kuukauden alussa julkistettu Yhdysvaltojen palvelualojen luottamusta kuvaava indeksi oli myös odotuksia heikompi, mikä painoi lisää riskimarkkinaa ja USA:n lyhyttä korkoa alaspäin.

Riskisentimentti vahvistui pian, kun odotukset keskuspankki Fedin koronlaskusta kasvoivat. Yhdysvaltojen uusin työllisyysraportti osoitti työllisyyden kehittyneen edelleen suotuisasti. Uusia työpaikkoja syntyi hieman ennakoitua vähemmän (toteutuneet 136 t / odotetut 145 t), mutta edellisen kuukauden lukua korjattiin reippaasti ylöspäin (89 tuhannella työpaikalla). Saksan ja USA:n 10 vuoden korot lähtivät kuitenkin selvään nousuun, kun USA:n ja Kiinan uudelleen viritetyistä kauppaneuvotteluista tihkui positiivista uutista. Brexit-saagassa nähtiin myös positiivista kehitystä, joten sekä osakkeiden hinnat että EUR- ja USD-korot nousivat. Riskillisiin arvopapereihin kohdistui ostoja ja korkojen nousu jatkui kuukauden loppua kohden, kun Yhdysvallat ja Kiina pääsivät neuvottelujen päätteeksi suullisesti sopuun kauppasopimuksen ensimmäisestä vaiheesta. Seuraavaksi se tulee saada kirjalliseen muotoon. Positiivinen riskitunnelma sai tukea myös uusimmasta Yhdysvaltojen kuluttajaluottamusta kuvaavasta indeksiluvusta, joka osoitti luottamuksen kohentuneen.

Yhdysvaltojen 10 vuoden Treasury -lainan korko päätyi kuukauden aikana nähtyjen varsin suurien liikkeiden jälkeen ainoastaan kolme korkopistettä korkeammalle tasolle 1,69 %, kun pitkä korko kääntyi laskuun Fedin korkokokouksen päätteeksi. Fed laski odotetusti ohjauskorkoa 25 korkopisteellä 1,5–1,75 %:n vaihteluväliin globaaleista epävarmuustekijöistä ja heikosta inflaatiosta johtuen. Fed kuitenkin indikoi markkinoille koronlaskun taukoamisen puolesta ja viestitti tarkkailevansa talouskehitystä korkopäätöksiä tehdessään. Pääjohtaja Powell totesi, että inflaation pitäisi kiihtyä merkittävästi, jotta keskuspankki harkitsisi koronnostoja. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi lokakuussa selvästi enemmän, joten USA:n ja Saksan korkoero kaventui entisestään. Saksan pitkä korko nousi lopulta 16 korkopistettä päätyen tasolle -0,41 %.

Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kasvoivat indeksitasolla 20 korkopistettä leveämmälle tasolle 370 korkopisteeseen ja kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla -0,16 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat yhdeksän korkopistettä päätyen tasolle 101 korkopistettä. Se ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan korkotason nousua, joten niiden indeksituotoksi muodostui -0,20 %.

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio,
Osuussarja A: 1 %
Osuussarja C: 0,85 %
Osuussarja D: 0,70 %
Osuussarja E: 0,50 %

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.