Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

 

Kuukausikatsaus 31.8.2020

Riskisentimentti jatkui vahvana myös elokuussa, kun sijoittajat näyttävät edelleen karistavan kaikki negatiiviset uutiset. Riskillisten arvopapereiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan. Helmi - maaliskuussa nähty hintaromahdus on yhdysvaltalaisen S&P500 indeksin kohdalla jo korjattu, erityisesti teknologiasektorin vahvan nousun myötä. Sijoittajien usko talouskasvun nopeaan elpymiseen ja keskuspankkien kaikkivoipaisuuteen näyttää olevan vahva, mutta arvostustasot eivät ole enää halpoja. Yhdysvaltalaisten high yield -yrityslainojen riskipreemiot ovat 156 korkopisteen päässä ja eurooppalaiset high yield -lainat ovat enää 144 korkopisteen päässä tammikuun pohjilta. Rahapolitiikan pysyminen pitkään elvyttävänä nähdään riskillisiä arvopapereita tukevana tekijänä. Pandemiaan liittyviä rajoitustoimia on jälleen lisätty ja tautitapaukset ovat olleet paikoitellen nousussa muun muassa Espanjassa, mutta näillä ei ole ollut mitään vaikutusta tunnelmaan.

Yhdysvaltojen keskuspankki julkisti loppukuusta odotetun strategiapäivityksen, jonka mukaan Fed tavoittelee jatkossa keskimäärin kahden prosentin inflaatiota pidemmällä aikavälillä, eli inflaatio voi käydä myös yli kahden prosentin. Pääjohtaja Powell totesi puheessaan, että maksimaalinen työllisyystaso on laaja-alainen ja inklusiivinen tavoite. Yhdysvaltojen joukkovelkakirjalainoista johdetut inflaatio-odotukset jatkoivat kipuamistaan ylöspäin Powellin kommenttien jälkeen. Inflaatioriskit ovat saaneet muutenkin enemmän palstatilaa keskuspankkien massiivisten tukitoimien ja fiskaalisen elvytyksen myötä. Euroopassa kuluttajahinnat laskivat heinäkuussa odotettua enemmän -0,4 % k/k (odotus -0,3 % k/k) ja vuodessa nousua kertyi 0,4%. Ruoan ja energian hinnoista puhdistettu pohjainflaatio nousi Euroopassa 1,2 % vuodessa vastaavana ajankohtana. EKP päätti lykätä aiemmin oman uudistetun strategian julkaisemista loppuvuoteen, mutta tulevat varmasti huomioimaan siinä Fedin uuden strategian.

Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko liikkui elokuussa suuremmalla vaihteluvälillä 0,50 % - 0,79 % ja suunta oli nousujohteinen. Korko nousi 17 korkopisteellä päätyen tasolle 0,70 %. Saksan 10 vuoden korko nousi myös 12 korkopisteellä tasolle -0,40 %.

Elokuu oli eurooppalaisten yrityslainojen uusemissioiden osalta tyypillisen rauhallinen vilkkaan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen ja monien ollessa kesälomilla. Primäärimarkkinassa nähtiin lopulta viimeisellä viikolla useita emissioita, kun muun muassa Finnair, Danske, Heimstaden Bostad ja Sampo hakivat velkarahaa markkinoilta. Finnair rahoitti vanhan hybridilainan ja Sampo laski liikkeelle yhden miljardin euron suuruisen toissijaisen pääoman (Tier2) ehtoisen hybridilainan yrityskauppaa varten.

Korkeamman riskin high yield -lainojen riskipreemiot jatkoivat tiukentumistaan. Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 42 korkopistettä 434 korkopisteeseen (ed. 476) ja indeksin kuukausituotoksi muodostui 1,46 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 14 korkopistettä 113 korkopisteeseen (ed. 127). Investment grade -luokan yrityslainojen riskipreemioiden kaventuminen riitti hyvin kompensoimaan korkotason nousua indeksituotossa 0,17 %. Riskisentimentti vahvistui heinäkuussa huomattavasti, kun kuukauden aikana julkaistu makrodata osoittautui monelta osin odotettua paremmaksi eikä tuloskaudesta tullut niin huono, kuin analyytikot olivat ajatelleet. Koronavirukseen liittyvien tautitapausten nousu globaalilla tasolla ja erityisesti Yhdysvalloissa ei kuitenkaan heikentänyt positiivista tunnelmaa. Markkinat saivat tukea myös Covid-19 tautia vastaan suunniteltujen rokotteiden testeistä, joiden varhaisen vaiheen kokeissa oli havaittu lupaavia tuloksia.

Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet heikkenivät entisestään Yhdysvaltojen määrättyä Kiinan Houstonin konsulaatin suljettavaksi. Suurvaltojen välinen retoriikka jatkui hyvin negatiivisessa sävyssä ja se tuskin on muuttumassa parempaan lähiaikoina. EU johtajat pääsivät heinäkuussa sopuun 750 miljardin euron tukipaketista, josta 390 miljardia tulee olemaan suoraa tukea ja 360 miljardia matalakorkoisia lainoja. Italian uskotaan olevan suurin paketista hyötyjä.

Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtiolainan volatiliteetti laski koron liikkuessa vaihteluvälillä 0,52 % - 0,71 %. Korko laski 13 korkopisteellä päätyen tasolle 0,528 %. Saksan 10 vuoden korko laski myös kuukauden loppua kohden seitsemällä korkopisteellä tasolle -0,52 %.

Korkeamman riskin high yield -lainojen riskipreemiot jatkoivat tiukentumistaan kesäkuun lopussa nähdyn levenemisen jälkeen. Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 38 korkopistettä 476 korkopisteeseen (ed. 514) ja indeksin kuukausituotto oli 1,73 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 21 korkopistettä 127 korkopisteeseen (ed. 148). Korkotason lasku ja riskipreemioiden kaventuminen toivat indeksille 1,52 %:n tuoton. Kehittyvien markkinoiden dollarimääräiset valtionlainat tuottivat indeksitasolla vahvasti 3,46 %, kun USD valuuttariski oli suojattu.

OSUUSSARJA A KUUKAUSIKATSAUS

OSUUSSARJA A VERKKOPALVELUSSA

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Osuussarja E Tuotto
ISIN: FI4000359427
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Palkkiot

Lunastuspalkkio,
Osuussarja A: 0,5 %
Osuussarja C: 0,25 %
Osuussarja D: 0,00 %
Osuussarja E: 0,00 %
Osuussarja E Tuotto: 0,00 %

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.