Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Kuukausikatsaus 31.3.2019

Riskisentimentti jatkoi vahvana myös maaliskuussa ja vuoden ensimmäisestä kvartaalista muodostui poikkeuksellisen hyvä tuottojen kannalta. Vaikka Brexit -saaga sai uusia käänteitä ja sopimuksettoman Brexitin riski kasvoi tietyllä tavalla, niin sijoittajat ovat näyttäneet sille pitkää nenää ja ostaneet riskiä kaksin käsin. Moni on odottanut jokaisen kurssilaskun kohdalla pidempikestoista riskin myyntiä. Markkinoilta on löytynyt kuitenkin hyvin nopeasti ostointressiä ja riskillisten omaisuusluokkien hinnat on ostettu nopeasti ylös. Positiivisen riskitunnelman taustalla olivat edelleen kohonneet toiveet kauppasovun syntymisestä USA:n ja Kiinan välille. Riskinottohalukkuutta lisäsivät myös Kiinan päätös kasvattaa merkittävästi elvytystoimia talouskasvun vahvistamiseksi sekä keskuspankkien päätös hidastaa rahapolitiikan normalisointia.

Euroopan keskuspankki yllätti monet kääntymällä retoriikassa odotettua pehmeämpään suuntaan, mikä näkyi eurooppalaisten pitkien korkojen selvänä laskuna. EKP laski kuluvan vuoden kasvu- ja inflaatioennusteita alas, ilmoitti ohjauskoron pysyvän muuttumattomana vähintään kuluvan vuoden loppuun asti ja ilmoitti uudesta TLTRO-ohjelmasta, joka alkaa syyskuussa. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski ensimmäistä kertaa vuoden 2016 jälkeen negatiiviselle tasolle. Laskua kertyi kuukausitasolla merkittävät 25 korkopistettä päätyen tasolle -0,07 %. Yhdysvalloissa 10 vuoden Treasury laski hieman enemmän ja laskua kertyi 31 korkopistettä päätyen tasolle 2,4 %. USA:n tuottokäyrä 10 v versus 2 v tasaantui lähes kuusi korkopistettä maaliskuun aikana päätyen korkoeroon 14,5 korkopistettä.

Eurooppalaisten alhaisen luottoluokituksen yrityslainojen riskipreemiot eivät enää jatkaneet kaventumista maaliskuussa. Niiden riskipreemiot levenivät kuukausitasolla vain yhden korkopisteen (tasolle 376 korkopistettä) muodostaen matalan luottoluokituksen yrityslainojen indeksituotoksi 1,1 %. Korkeamman luottoluokituksen yrityslainojen riskilisät kaventuivat helmikuussa viisi korkopistettä (tasolle 122 korkopistettä) ja merkittävän korkotason laskun myötä niiden kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 1,4 %.

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahastossa säilytettiin matalan luottoluokituksen yrityslainojen sekä kehittyvien markkinoiden yritys- ja valtionlainojen ylipaino, johon ne nostettiin tammikuussa. Riskiylipainotus on kannattanut mutta parhaimmat tuotot saatiin maaliskuussa paremman luottoluokituksen yrityslainoista, joiden painoa kasvatettiin kuukauden aikana.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.