Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

 

Kuukausikatsaus 30.9.2020

Riskisentimentti alkoi repeilemään hyvin pian kuukauden alusta yhdysvaltalaisten informaatioteknologia -osakkeiden johdolla. Yhä useammat markkinaosapuolet olivat arvioineet arvostustason nousseen liian korkealle liian nopeasti, joten korjausliike oli odotettavissa. Tunnelmaa heikensivät edelleen suurina pysyneet näkemyserot EU:n ja Ison-Britannian välisissä kauppaneuvotteluissa. Pääministeri Johnson uhkaili Brexitiä ilman kauppasopimusta ja EU varoitti Ison-Britannian suunnitelmista rikkoa viime vuonna neuvoteltua erosopimusta.

COVID-19 tartuntatapausten kasvu ja merkit pandemian toisesta aallosta tietyissä Euroopan maissa, kuten Isossa-Britanniassa ja Ranskassa, on kasvattanut huolta talouden elpymiseen suhteen, kun paikallisia rajoitustoimia on otettu jälleen käyttöön. Yhdysvalloissa ei olla vieläkään päästy sopuun uudesta elvytyspaketista, jonka pitkittyminen tulee hidastamaan talouden elpymistä. On hyvin mahdollista, että elvytyspaketista ei päästä sopimukseen ennen marraskuun alussa pidettäviä presidentinvaaleja.

Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko liikkui syyskuussa vaihteluvälillä 0,60 % - 0,73 % ja se laski lopulta vain kahdella korkopisteellä päätyen tasolle 0,68 %. Saksan 10 vuoden korko laski selvästi enemmän 12 korkopisteellä tasolle -0,52 % heikon riskisentimentin vetämänä. Euroopan korkomarkkina sai tukea myös euroalueen uusimmasta julkistetusta inflaatiosta, joka oli odotettua heikompaa. Hintataso laski elokuussa 0,4 % kuukausitasolla (odotus -0,1%) ja vuosi-inflaatio oli -0,2 % (odotus 0,2 %).

Primäärimarkkinoilla nähtiin hyvää aktiviteettia eurooppalaisten investment grade -yrityslainojen osalta. Syyskuussa myytiin 159 uutta syndikoitua lainaa, joista 69 oli yritysten emittoimia eriä. Niistä 71 % hinnoiteltiin myöhemmin emissiohintaa tiukemmalla tasolla. Suomalaisista yrityksistä muun muassa Elisa ja Sato hakivat vakuudetonta senior lainaa markkinoilta.

Korkeamman riskin high yield -lainojen riskipreemiot jatkoivat tiukentumistaan. Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskipreemiot levenivät indeksitasolla 23 korkopistettä 457 korkopisteeseen (ed. 434) ja indeksin kuukausituotoksi muodostui -0,58 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskipreemiot levenivät indeksitasolla vain neljä korkopistettä 117 korkopisteeseen (ed. 113). Investment grade luokan yrityslainoissa korkotason lasku riitti hyvin kompensoimaan riskipreemioiden nousua indeksituotossa 0,29 %.

OSUUSSARJA A VERKKOPALVELUSSA

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Osuussarja E Tuotto
ISIN: FI4000359427
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Palkkiot

Lunastuspalkkio,
Osuussarja A: 0,5 %
Osuussarja C: 0,25 %
Osuussarja D: 0,00 %
Osuussarja E: 0,00 %
Osuussarja E Tuotto: 0,00 %

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.