Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: Euribor 3 kk
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kaikkien osuussarjojen kuukausikatsaukset

 

 

 

 

 

 

 


Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Kuukausikatsaus 31.7.2019

Heinäkuussa riskimarkkina jatkoi nousuaan keskuspankkien kaikkivoipaisuuteen luottaen. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed laski heinäkuun lopussa odotetusti ohjauskorkoa 25 korkopisteellä ja uudeksi vaihteluväliksi asetettiin 2–2,25 %. Fed ilmoitti myös lopettavansa taseen pienentämisen odotettua aiemmin. Fed perusteli rahapolitiikan keventämistä epävarmuudella, joka liittyy globaaliin kasvuun, kansainvälisiin kauppajännitteisiin ja alhaiseen inflaatioon. Fed kuvaili tehtyä leikkausta termillä ”mid-cycle adjustment” eikä koronlaskutrendin aluksi, koska näkee USA:n talouskuvan yhä kohtuullisen suotuisana. Euroalueelta julkistetut makroluvut ja talousindikaattorit olivat suurelta osin heikkoja, mutta Yhdysvalloista saatiin osittain ristikkäistä kuvaa talouden tilasta. Työllisyyskehitys ja yksityinen kulutus ovat jatkuneet USA:ssa vahvoina, mutta teollisuuden indikaattorit ovat olleet osittain odotuksia heikompia ja pääosin laskusuuntaisia.

Yhdysvaltojen 10 vuoden Treasury-lainan koron lasku pysähtyi heinäkuussa, ja kuukauden aikana siinä nähtiin lievää nousua. Nousu oli lyhytaikainen, sillä korko ostettiin lopulta lähelle kesäkuun lopun tasoa koron päätyen lukemaan 2,01 %. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi myös rivakasti kuukauden aikana, kun markkina odotteli Fedin pääjohtajan senaatille pitämää puhetta ja sen myötä lisätietoja tulevasta rahapolitiikan linjasta. Pitkien maturiteettien EUR- ja USD-korkojen nousuun vaikutti myös Yhdysvalloissa julkaistu odotettua vahvempi inflaatiodata. CPI-pohjainflaatio kasvoi kuukausitasolla 0,3 % (odotus 0,2 %; edellinen 0,1 %). Odotettua vahvempien inflaationäkymien vaikutusta USA:n pitkien korkojen nousuun vaimensivat Fedin pääjohtajan kommentit koronlaskun tarpeellisuudesta. Saksan pitkän maturiteetin koron merkittävä nousu kesti vain muutaman päivän, kunnes kääntyi laskuun. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko laski lopulta 11 korkopistettä ja päätyi jälleen historiallisen alhaiselle tasolle 0,44 %.

Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen kuukausituotoksi muodostui indeksitasolla 0,83 %, minkä taustalla oli muun muassa UniCredit S.p.A. eli niin kutsuttujen subordinated -lainojen luottoluokituksen nosto roskaluokasta investment grade -luokkaan. Indeksistä poistui viiden miljardin edestä lainoja, millä oli positiivinen vaikutus indeksin tuottokehitykseen yhdessä korkotason laskun kanssa. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat 13 korkopistettä tasolle 99 korkopistettä. Korkotason lasku ja riskipreemioiden kaventuminen toivat investment grade -yrityslainoille 1,44 %:n indeksituoton.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista.