Elite Alfred Berg Korko

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus

Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin. 

Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. 

Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla.

Vahvuudet

  • Maailmanlaajuinen hajautus
  • Aktiivinen näkemys eri korko-omaisuusluokista
  • Aktiivinen maantieteellinen näkemys 
  • Aktiivinen omaisuudenhoito korkomarkkinaan

Kenelle sopii?

  • Pitkien korkojen tuottomahdollisuuksia tavoittelevalle
  • Maltillista riskitasoa hakevalle
  • Laajasti hajautettua korkosalkkua hakevalle
  • Osakesijoitusten rinnalle laskemaan riskiä ja tasoittamaan tuottoa

 

Kuukausikatsaus 31.12.2019

Osuussarja A

Riskisentimentti jatkui vahvana joulukuussa, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan viranomaiset jatkoivat vakuuttelua ensimmäisen vaiheen kauppasovun loppuun saattamisesta ja kertoivat sen olevan allekirjoitusta vaille valmis. Keskuspankit ovat pysyneet suhteellisen elvyttävällä kannalla, mikä on heijastunut positiivisesti riskillisten arvopapereiden hintoihin.

Kuukauden alussa julkistettu marraskuun Yhdysvaltojen teollisuuden ISM-indeksi osoitti teollisuuden heikkouden jatkuneen, kun se oli sekä edellistä että odotettua lukua heikompi. Kauppaneuvotteluihin liittyvä uhittelu nousi taas pintaan, kun Yhdysvallat uhkaili jälleen asettavansa lisätulleja kiinalaistuotteille, mikäli kauppasopu ei synny joulukuun puoliväliin mennessä. Presidentti Trump asetti yllättäen teräs- ja alumiinitulleja Argentiinalle ja Brasilialle sekä vihjasi kauppasovun saavuttamisen mahdollisesta venymisestä vuoden 2020 presidentinvaalien yli. Osakemarkkina sekä pitkät USD- ja EUR-korot kääntyivät selvään laskuun näistä tiedoista, mutta liike jäi lyhytkestoiseksi. Pitkien korkojen lasku kesti vain yhden päivän, kun korkotaso kääntyi pian nousuun ja kipusi ylöspäin kuukauden loppua kohti positiivisen riskimarkkinan vanavedessä.

Riskimarkkinat saivat positiivisen ruiskeen Yhdysvaltojen hallinnosta tulleesta tiedosta vain muutama päivä ennen kuin uusien tullien oli tarkoitus tulla voimaan joulukuun puolessa välissä. Uutisen mukaan Trump oli valmis luopumaan tullikorotuksista ja laskemaan jo voimassa olevia tulleja. Tällä vastavuoroisella toimenpiteellä Yhdysvallat odottaa Kiinan täyttävän ensimmäisen vaiheen sopimuksessa määritellyt ehdot maataloustuotteiden ostosta ja aineettomien oikeuksien kunnioittamisesta. Sopimus on edelleen allekirjoittamatta mutta sen odotetaan tapahtuvan tammikuun aikana.

Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtiolainan korko liikkui vaihteluvälillä 1,69 %–1,95 % ja päätyi 14 korkopistettä korkeammalle tasolle 1,92 %:iin kuukauden lopuksi. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko, kuten myös euroalueen inflaatio-odotukset, olivat kuukauden ajan nousu-uralla. Korko nousi lopulta 18 korkopistettä päätyen tasolle -0,18 %.

Alhaisen luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat indeksitasolla 35 korkopistettä 292 korkopisteeseen ja indeksin kuukausituotoksi muodostui 1,07 % ja vuosituotoksi 11,33 %. Korkeamman luottoluokituksen euromääräisten yrityslainojen riskilisät kaventuivat kymmenen korkopistettä tasolle 93 korkopistettä mutta se ei riittänyt kompensoimaan korkotason nousua, mikä painoi indeksin kuukausituoton negatiiviseksi -0,05 %:iin. Indeksin vuosituotoksi muodostui 6,28 %.

Avaintiedot

Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Aloituspäivä: 20.12.2012

Osuussarjat

Rahastolla on 4 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000052584
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C
ISIN: FI4000252275
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Osuussarja D
ISIN: FI4000252291
Minimimerkintä: 5 000 000 € 

Osuussarja E
ISIN: FI4000252309
Minimimerkintä: 10 000 000 € 

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio,
Osuussarja A: 1 %
Osuussarja C: 0,85 %
Osuussarja D: 0,70 %
Osuussarja E: 0,50 %

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.