Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahaston (31.3.2020 asti Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahasto) varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI Europe NR -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen yhdistäen laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuottohistoria indikoi aktiivista omistajuutta ja joiden arvostustaso suhteessa kasvu- ja kannattavuusnäkymiin on houkutteleva.

Kuukausikatsaus 30.9.2020 

Syyskuussa sijoittajat laskivat riskipositioitaan ja osakemarkkinoiden suunta kääntyi negatiiviselle uralle.  Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi -1,3 % laskuun. Markkinoilla alettiin kyseenalaistaa teknologiaosakkeiden arvostustasojen oikeellisuutta ja tämä johti lievään myyntiaaltoon pariinkin otteeseen. Toki pientä palautumistakin tekno-osakkeissa nähtiin. Rokoteoptimismikin nosti välillä päätään antaen nostetta osakkeille, mutta sekään ei riittänyt saattamaan indeksejä positiiviseksi. Koronarajoituksia lisättiin erityisesti Euroopassa, jossa tautitilanne kehittyi jälleen huonompaan suuntaan.

Yhdysvalloissa S&P500 indeksi laski -2,1 % (euromääräisesti). Osakkeiden heilunta oli melko voimakasta ja erityisesti USA:n työmarkkinaluvut tuntuivat heilauttelevan osakekursseja. Paljon odotettua koronatukipakettia ei saatu vieläkään kasaan, mikä osaltaan latisti sijoittajien tunnelmia. Markkinoita piristävä tekijä sitä vastoin oli isojen yritysjärjestelyjen lisääntyminen USA:ssa. Myös loppuvuoden aikana yrityskauppa-aktiviteetin uskotaan olevan korkeahkolla tasolla.

Euroopassa Stoxx 600 indeksi päätyi koko kuukauden osalta -1,5 % laskuun. EKP ei tunnu edelleenkään olevan huolissaan euron vahvistumisesta USA:n dollaria vastaan. Keskuspankin kokouksen anti oli muutenkin melko laimea ja esim. lisäelvytyksestä ei saatu mitään uutta tietoa. Tämän suhteen odotukset siirtyivät lokakuulle. Markkinoilla huhuttiin, että EKP poistaa pankkien osingonmaksukiellon alkuvuodesta 2021.

Myös Helsingin pörssissä edettiin mollivoittoisesti, joskin yleisindeksi päätyi vain maltilliseen -0,6 % laskuun. Metsäteollisuuden edustajat jatkoivat vahvaa menoaan. Uutinen Ahlström-Munksjön ostamisesta pois pörssistä siivitti yhtiön osakekurssin noin 25 %:n nousuun. Kuluttajapuolelta Keskon osake oli myös selvässä nosteessa. Kolmas kvartaali saatiin siis päätökseen ja kohta alkava tuloskausi on jälleen mielenkiinnon kohteena.

Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli kulutustavarat. Heikoimmin toimialoista pärjäsi rahoitus. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi Kering. Heikointa tuottoa saatiin Nokian osalta. Uutena yhtiönä salkkuun ostettiin Deutsche Telekom. Salkusta myytiin pois Handelsbanken.

OSUUSSARJA A VERKKOPALVELUSSA

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000399878
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Europe NR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 16.12.2019

Osuussarja: A Tuotto
ISIN: FI0008803614
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Europe NR
Minimimerkintä: 500 000 EUR
Aloituspäivä: 1.7.1999

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja A: 1,0 %
Osuussarja A Tuotto: 0,75 %
 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.