Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa. 

Rahastoon valitaan yli 1200 yrityksen joukosta 30 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: laatu, arvo, hintavakaus ja kurssinousu. 

Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen. Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto. 

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

Kuukausikatsaus 31.3.2019 
A-osuussarja

Maaliskuussa osakkeet jatkoivat alkuvuoden vahvaa nousutrendiä ylöspäin, kun globaalia osakemarkkinaa kuvaava MSCI ACWI Net TR EUR indeksi nousi 2,7 %. Markkinaa nostivat pääasiassa USA:n ja Kiinan välisissä kauppasotaneuvotteluissa nähty positiivinen vire. Lisäksi keskuspankkien kommentointi elvyttävämmästä rahapolitiikasta antoi tukea sijoittajien optimismille.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed käänsi takkinsa ja poisti tämän vuoden agendalta koronnostot. Ensi vuoden osalta tilanne näyttää samalta eli koronnostot olisivat tältä erää kokonaan ohi. Fed alensi myös kuluvan vuoden talouskasvuennustetta 2,1 %:iin. USA:ssa 10v ja 3kk valtionlainojen korkoeron kääntyminen negatiiviseksi toi sijoittajille lisää pohdittavaa taantumaa ennustavana signaalina.

Euroopassa keskuspankki EKP indikoi nykyisen korkotason pysyvän ennallaan aikaisempaakin arviota pidempään ja tämä oli tietysti negatiivinen uutinen eurooppalaiselle pankkisektorille. Samalla EKP laski euroalueen talouskasvuodotuksia merkittävästi lähelle 1 %:n tasoa. Brittien Brexit-sekoilu jatkui ja tilanne alkoi mutkistua entisestään mitä lähemmäs huhtikuun takarajaa lähestyttiin. Negatiivista uutisvirtaa saatiin myös euroalueen ostopäällikköindekseistä, jotka teollisuuden osalta putosivat rajusti päätyen selvästi alle 50 tason. Yksittäisistä maista suurimman pettymyksen tarjosi Saksa.

Kiinasta saatiin maaliskuun osalta ostopäällikkölukuja, jotka olivat selvästi odotuksia vahvempia. Tämä kertoo siitä, että Kiinan hallinnon aikaisemmin indikoimat elvytystoimenpiteet ovat alkaneet toimia ja antavat lisätukea talouden kohentumiselle. Tämä on positiivinen uutinen myös koko kehittyvälle Aasian alueelle.

Helsingin pörssin yleisindeksi kulki maaliskuussa melkoista vuoristorataa. Kuukauden puolivälissä indeksi kävi lähes 5 %:n nousussa päätyen kuitenkin -1,7 %:n laskuun. Laskuvetureina toimivat pörssin suuret nimet, kuten Nordea ja Nokia.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahastossa parhaiten tuotti saksalainen kiinteistöyhtiö TAG Immobilien AG. Yhtiön osakekurssi nousi kuukauden aikana 7,3 %. Maaliskuussa rahastosta myytiin pois mm. hollantilainen vakuutusyhtiö ASR Nederland ja sveitsiläinen teleoperaattori Sunrise Communications Group. Uusina salkkuun ostettiin mm. espanjalainen sähköyhtiö Iberdrola ja ranskalainen lääkeyhtiö Sanofi.

 

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI4000232517
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Europe NR EUR
Minimimerkintä: 50 EUR
Aloituspäivä: 1.12.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 2 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 25 % Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään tuoton siitä osasta, joka ylittää vertailutuoton 90 päivän ajanjaksolla.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa.