Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin. Yritysvalinta tehdään neljän ominaisuuden (faktorin) perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklin eri vaiheissa. 

Rahastoon valitaan yli 1200 yrityksen joukosta 30 yhtiötä, jotka täyttävät parhaiten tavoitellut ominaisuudet: laatu, arvo, hintavakaus ja kurssinousu. 

Faktorisijoittamisessa osakevalinta pohjautuu systemaattiseen malliin sekä markkina-arvopainotetusta osakeindeksistä poikkeavaan hajautukseen. Salkunhoito on aktiivista, ja osakevalinnat tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tavoitteena on vertailuindeksiä korkeampi ja tasaisempi tuotto. 

Vahvuudet

  • Yhtiövalinnat tehdään erittäin laajasta sijoitusavaruudesta
  • Ei ennalta määrättyjä painotuksia maihin tai sektoreihin
  • Yhtiövalinnat perustuvat toisiaan täydentäviin ominaisuuksiin
  • Aktiivinen ja järjestelmällinen sijoitusstrategia.

Kenelle sopii?

  • Korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä tavoittelevalle
  • Hajautushyötyä ja tasaista tuottoa arvostavalle
  • Aktiivista ja indeksistä poikkeavaa näkemykstä hakevalle

 

Kuukausikatsaus 31.10.2019 
E-osuussarja

Aivan lokakuun alku oli varsin mollivoittoinen osakemarkkinoilla, kun kauppasotahuolet painoivat sijoittajien tunnelmia. Sentimentti muuttui kuitenkin varsin pian positiivisemmaksi, kun kauppaneuvotteluissa saatiin otettua edistysaskelia ja samalla heräsi myös toivo Brexitin edistymisestä. Myönteisen uutisvirran saattelemana edettiin kuukauden loppuun saakka. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi lokakuussa niukasti plussalle 0,4 %. Indeksi teki myös huppulukemansa kuukauden aikana. Vuoden kolmannen kvartaalin tuloskausi saatiin käyntiin, mikä toi oman mausteensa markkinoille.

Myös USA:ssa osakkeet liikkuivat sivuttaissuunnassa, kun S&P500-osakeindeksi laski lievästi päätyen miinukselle 0,2 % (euromääräisesti). USA:n ja Kiinan väliset neuvottelut etenivät niin sanottuun ensimmäiseen vaiheeseen, mikä tarkoittaa kuitenkin sopimuksen olevan aivan alkutekijöissään. Keskuspankki Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan, mikä antoi lievän piristysruiskeen osakkeille. USA:n kuluttajaluottamus oli vahvalla tasolla ja nousi edellisen kuukauden notkahduksen jälkeen. Lokakuussa 72 % S&P500 yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 80 prosentilla.

Euroopassa osakemarkkinat olivat hieman pirteämmät, kun Euro Stoxx -600 indeksi nousi kuukauden aikana 0,9 %. EU antoi Brexitille lisäaikaa ja Britannian pääministeri Johnson sai aikaiseksi uudet parlamenttivaalit joulukuuksi. Euroalueen teollisuustuotanto on edelleen heikkoa. Saksassa sekä sijoittajien että yritysten luottamus talouden nykyhetkeen on erittäin alhaalla. Lokakuussa 59 % Stoxx600-yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 55 prosentilla.

Helsingissä 64 prosenttia yleisindeksin yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 49 prosentilla ja liiketuloksen osalta 47 prosentilla. Yleisindeksi nousi maltillisesti 0,3 %. Merkittävimmän miinuksen kehitykseen toi Nokian kurssiromahdus heikon ohjeistuksen seurauksena.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit -rahastossa heikoimmin tuotti Smith & Nephew Plc, -15,7 %. Parhaiten menestyi Alstria Office REIT-AG, 6,7 %. Lokakuussa rahaston kokoonpanoon ei tehty muutoksia.

 

Avaintiedot

Osuussarja: E
ISIN: FI4000232558
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI Europe NR EUR
Minimimerkintä: 10 000 000 EUR
Aloituspäivä: 1.12.2016

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio: 0,5 %

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.