Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus

Sijoitusrahasto

Yleiskuvaus 

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI EMU Euro -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen yhdistäen laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuottohistoria indikoi aktiivista omistajuutta ja joiden arvostustaso suhteessa kasvu- ja kannattavuusnäkymiin on houkutteleva.

 

Kuukausikatsaus 31.10.2019 
A-osuussarja

Aivan lokakuun alku oli varsin mollivoittoinen osakemarkkinoilla, kun kauppasotahuolet painoivat sijoittajien tunnelmia. Sentimentti muuttui kuitenkin varsin pian positiivisemmaksi, kun kauppaneuvotteluissa saatiin otettua edistysaskelia ja samalla heräsi myös toivo Brexitin edistymisestä. Myönteisen uutisvirran saattelemana edettiin kuukauden loppuun saakka. Globaalia osakemarkkinaa kuvaava indeksi MSCI ACWI Net TR EUR päätyi lokakuussa niukasti plussalle 0,4 %. Indeksi teki myös huppulukemansa kuukauden aikana. Vuoden kolmannen kvartaalin tuloskausi saatiin käyntiin, mikä toi oman mausteensa markkinoille.

Myös USA:ssa osakkeet liikkuivat sivuttaissuunnassa, kun S&P500-osakeindeksi laski lievästi päätyen miinukselle 0,2 % (euromääräisesti). USA:n ja Kiinan väliset neuvottelut etenivät niin sanottuun ensimmäiseen vaiheeseen, mikä tarkoittaa kuitenkin sopimuksen olevan aivan alkutekijöissään. Keskuspankki Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan, mikä antoi lievän piristysruiskeen osakkeille. USA:n kuluttajaluottamus oli vahvalla tasolla ja nousi edellisen kuukauden notkahduksen jälkeen. Lokakuussa 72 % S&P500 yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 80 prosentilla.

Euroopassa osakemarkkinat olivat hieman pirteämmät, kun Euro Stoxx 600 -indeksi nousi kuukauden aikana 0,9 %. EU antoi Brexitille lisäaikaa ja Britannian pääministeri Johnson sai aikaiseksi uudet parlamenttivaalit joulukuuksi. Euroalueen teollisuustuotanto on edelleen heikkoa. Saksassa sekä sijoittajien että yritysten luottamus talouden nykyhetkeen on erittäin alhaalla. Lokakuussa 59 % Stoxx600-yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 61 prosentilla ja liiketuloksen osalta 55 prosentilla.

Helsingissä 64 prosenttia yleisindeksin yhtiöistä ehti raportoimaan tuloksensa ja näistä positiivisia yllätyksiä oli liikevaihdon osalta 49 prosentilla ja liiketuloksen osalta 47 prosentilla. Yleisindeksi nousi maltillisesti 0,3 %. Merkittävimmän miinuksen kehitykseen toi Nokian kurssiromahdus heikon ohjeistuksen seurauksena.

Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus -rahastossa vahvin toimiala oli kulutustavarat. Heikoimmin toimialoista tuotti päivittäistavarat. Yhtiöistä parasta tuottoa tarjosi ranskalainen Kering. Heikointa tuottoa saatiin saksalaisesta Wirecardista, jonka kurssi sukelsi kirjanpitoepäselvyyksiin liittyen. Rahastossa lisättiin Ferrarin painoa ja vastaavasti kevennettiin ASML Holdingin osuutta salkusta.

Avaintiedot

Osuussarja: A
ISIN: FI0008803614
Perusvaluutta: EUR
Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi: MSCI EMU NR EUR
Minimimerkintä: 1 EUR
Aloituspäivä: 1.7.1999

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja A: 1,8 %
Osuussarja B: 1,8 %

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.