AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Kuukausikatsaus 30.9.2019

Osuussarja C

Syyskuussa AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston C-osuuden arvo nousi kaikkien aikojen korkeimpaan kuukauden päätösarvoon. Nousua kertyi syyskuussa 4,6 % ja C-osuuden arvo oli syyskuun lopussa 25,48 €. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on noussut noin 14,2 %.

Pörssikurssit lähtivät nousuun syyskuun alussa, koska Kiina ja USA näyttävät kykenemään neuvottelemaan kauppasopimuksen. Myös Euroopan keskuspankin elvytystoimet auttoivat osakemarkkinaa syyskuussa. Huolimatta taantumapeloista osakkeet ovat houkutteleva vaihtoehto, koska käytännössä isommat sijoittajat joutuvat maksamaan käteisen säilyttämisestä pankkitilillä. Velkakirjoissakin riski/tuotto -suhde on vaatimaton johtuen nollakoroista Euroopassa.

Syyskuun lopussa käteisen ja velkakirjojen osuus AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston sijoitussalkussa oli noin 32 % ja pörssiosakkeiden osuus noin 68%.

Syyskuussa suurimman sijoituksemme UPM:n arvo oli nousussa. Kurssia nosti muun muassa uutiset sellun hinnan nostosta. Kolmanneksi suurin sijoituksemme Incap nosti 13.9. vuoden 2019 tulosennustetta. Incap:in kurssi nousi ja kotiutimme hiukan voittoja sen osakkeesta. Incap on edelleen edullinen osake. Incapin kurssi on noussut noin 250 % siitä, kun nostimme sen suurten sijoitusten joukkoon.

Viime katsauksessamme kirjoitimme Aspocompin edullisesta arvostuksesta. Kauppalehti kirjoitti 23.9. pörssinanalyysissään seuraavasti: ”Itse asiassa Aspocompin p/e-luku (7,9) on alle puolet pörssin keskiarvosta (18,3). Jos piirilevy-yhtiön markkina-arvo kaksinkertaistuisi nykyisestä noin 35 miljoonasta eurosta, jäisi arvostus silti alle pörssin keskiarvon”. Aspocomilla on takanaan kuusi vuosineljännestä tulosparannuksia, jota sijoittajat eivät ole ilmeisesti huomioineet. Aspocomp on toiseksi suurin sijoituksemme ja odotamme sen kurssin kehittyvän hyvin.

 

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto­osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat Tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.