AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

 

 

 

 

 

 

 

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Kuukausikatsaus 31.12.2018

Osuussarja C

Joulukuussa AJ EAB Value Hedge-rahaston C-osuuden arvo laski 3,97 %. Vuoden alusta rahaston C-osuuden arvo on laskenut 7,6 % ja oli vuoden lopussa 22,31. Joulukuussa oli pörsseissä jäätävä laskutunnelma. Tämä luonnollisesti vaikutti myös meidän osakesalkkuumme. AJ EAB Value Hedge -rahastossa jatkoimme aikaisemmalla linjallamme ja pidimme sijoituksiemme osakkeiden painoarvon noin 70 prosentissa. Käteisessä ja velkakirjoissa oli sijoitettuna noin 30 %.

Joulukuun paras uutinen AJ EAB Value Hedge -rahastolle oli Pöyrystä tehty ostotarjous. Tarjous oli noin 43 % yli pörssikurssin. Meillä oli noin 0,8 prosenttia salkusta sijoitettuna Pöyryn osakkeisiin. Suurin sijoituksemme UPM jatkoi laskuaan joulukuussa. UPM on velaton yhtiö ja uskomme sen lähivuosien hyvään osingonmaksukykyyn. Ostimme edelleen hiukan lisää UPM:n osakkeita joulukuussa.

AJ EAB Value Hedge -rahaston toiseksi suurin sijoitus Telia kehittyi hyvin joulukuussa. Telia on aloittanut omien osakkeidensa takaisinostot ja joulukuussa se osti niitä noin 10 miljoonaa takaisin. Telian omien osakkeiden takaisinostohjelma tulee jatkumaan vuodet 2019 ja 2020, joten tämän pitäisi alkaa vaikuttaa sen osakekurssiin.

Suurista sijoituksista useimmat, kuten myös Afarak, laski joulukuussa. Ostimme Afarakkia lisää. Uskomme, että Afarak tekee yhtiökokouksen valtuuttaman lunastustarjouksen vähemmistölle hintaan 1,015. Afarakin kurssi oli 0,73 joulukuun lopussa.

Ruotsissa Kopparsberg Bryggeri jatkoi laskuaan Brexit-pelkojen vuoksi. Otimme hiukan voittoja kotiin muun muassa Incapin osakkeesta. Uskomme edelleen Incapiin mutta ostimme tilalle paljon laskeneita osakkeita. Näistä esimerkkinä voidaan mainita Robit, jota ostettiin pieni määrä AJ EAB Value Hedge -rahaston salkkuun.

Rahaston kymmenen suurinta osakesijoitusta olivat joulukuun lopussa UPM, Telia, Aspocomp, Incap, Afarak, Nordea, Nokia, SSAB, Kopparsberg Bryggeri ja Qt Group.

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto-osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksista. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajasta on saatavilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi. Tiedot saatavilla suomen kielellä.