AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Kuukausikatsaus 31.5.2020

Toukokuussa AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston C-osuuden arvo nousi noin 2,8 prosenttia. C-osuuden arvo oli toukokuun lopussa 24,85 euroa. Vuoden alusta C-osuuden arvo on laskenut noin 7 prosenttia.

Olemme nostaneet osakkeiden painoa sijoituksissa. Toukokuun 2020 lopussa käteisen ja velkakirjojen osuus AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston sijoitussalkussa oli noin 28 % ja pörssiosakkeiden osuus noin 72 %.

Suurin sijoituksemme UPM julkaisi Q1-tuloksensa huhtikuussa. Tulos oli markkinoiden odotuksia parempi. Suurista sijoituksistamme parhaiten maaliskuun ”koronaromahduksesta” on toipunut Qt Group. Qt:n kurssi on jo käytännössä helmikuun huipun tasolla, ja se oli toukokuun lopussa kolmanneksi suurin sijoituksemme. Qt:n liikevaihto kasvoi alkuvuonna 40 %, ja odotamme kasvun jatkuvan. Kahdeksanneksi suurin sijoituksemme, pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali tuottaja Suominen on kehittynyt tänä vuonna hyvin. Covid-19 on lisännyt pyyhintätuotteiden kysyntää. Uskomme ympäristöystävällisten pyyhintäkuitukankaiden kysynnän lisääntymisen olevan pysyvä ilmiö. Odotamme Suomisen olevan myös jatkossa erinomainen sijoitus.

Rahaston suurimmat osakesijoitukset olivat toukokuun 2020 lopussa UPM, Telia, Qt, Nordea, Aspocomp, Incap, Nokia, Suominen, Cargotec, SSAB, Stora Enso ja Fortum.

Osuussarja C

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Palkkiot

Lunastuspalkkio
Osuussarja C: 1,0 %
Osuussarja A: 1,0 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto­osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat Tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.