AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Kuukausikatsaus 31.10.2019

Osuussarja C

Lokakuussa AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston C-osuuden arvo nousi hieman saavuttaen uuden kaikkien aikojen korkeimman kuukauden päätösarvon. Nousua tuli lokakuussa 0,6 % ja C-osuuden arvo oli lokakuun lopussa 25,64 €. Vuoden alusta on rahaston C-osuuden arvo noussut noin 14,9 %.

Poliittiset riskit vähenivät lokakuussa. Sopimuksettoman Brexitin mahdollisuus pieneni ja USA:n ja Kiinan välisessä kauppasodassa sovun mahdollisuus kasvoi. Sijoittajien taantumapelot ovat olleet liian voimakkaita ja matala korkotaso kaikkialla maailmassa elvyttää taloutta. Pitkät korot ovat hyvin alhaalla ja merkittävästi alempana kuin pörssiosakkeiden keskimääräiset osinkotuotot. Varsinkin Euroopan miinuskorot tekevät pörssiosakkeista kiinnostavia.

Lokakuun lopussa käteisen ja velkakirjojen osuus AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston sijoitussalkussa oli noin 31 % ja pörssiosakkeiden osuus oli noin 69 % prosenttia.

Lokakuussa suurimman sijoituksemme UPM:n kurssi nousi. UPM pystyi pitämään hyvän tulostason yllä sellun ja paperin vaikeahkosta markkinatilanteesta huolimatta. Pidämme edelleen UPM:n suurimpana sijoituksenamme. Uskomme muovin korvaamisen selluloosapohjaisilla tuotteilla, muiden muassa elintarvikepakkauksissa, olevan megatrendi, josta UPM tulee hyötymään. UPM on myös mukana biopolttoaineissa, joita tarvitaan lentoliikenteen päästöjen vähentämiseen. Lokakuun suurimman negatiivisen tuoton toi Nokia. Nokian tulos oli odotuksia huonompi ja varsinkin osingonjaon jäähylle laittaminen huolestutti sijoittajia. Myimme alkuvuonna noin puolet Nokian osakkeistamme. Ostimme tuloksen jälkeen lisää Nokian osakkeita. Lokakuun lopussa meillä on AJ AEB Value Hedgen salkussa enemmän Nokian osakkeita kappalemääräisesti kuin vuoden alussa. Nokia on seitsemänneksi suurin sijoituksemme.

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Palkkiot

Kiinteä hallinnointipalkkio
Osuussarja C: 1,5 %
Osuussarja A: 2,5 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto­osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat Tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.