AJ EAB Value Hedge

Sijoitusrahasto

 

Yleiskuvaus 

AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin arvoyhtiöihin, mutta voi hajauttaa sijoituksiaan myös Pohjoismaiden ulkopuolelle. 

Sijoituspäätökset perustuvat fundamenttipohjaiseen analyysiin, jonka avulla haetaan osakemarkkinoilla aliarvostettuja osakkeita. Normaalitilanteessa sijoituksista noin 80 % pidetään pohjoismaissa. Sijoitusaste voi kuitenkin vaihdella välillä 0–100 %. Korkosijoitukset tehdään velkakirjoihin, joissa on hyvä riski-tuotto-suhde. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto osakeindeksejä matalammalla arvonvaihtelulla. 

Vahvuudet

  • Aktiivinen sijoittaminen pohjoismaisiin osakkeisiin 
  • Sijoituskohteena aliarvostetut yhtiöt ja velkakirjat 
  • Rahasto ei seuraa mitään vertailuindeksiä 

Kenelle sopii? 

  • Pohjoismaisista osakkeista kiinnostuneille 
  • Hyvää tuottoa tavoittelevalle 
  • Pitkäaikaiselle sijoittajalle 

Kuukausikatsaus 29.2.2020

Osuussarja C

Helmikuussa AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston C-osuuden arvo laski noin 5,6 prosenttia. C-osuuden arvo oli helmikuun lopussa 25,20 €.

Helmikuun alussa oltiin jo hyvässä nousussa, kunnes koronaviruksen leviäminen Kiinan ulkopuolelle käänsi markkinat voimakkaaseen laskuun. Kuitenkin Kiinan esimerkki karanteenien vaikutuksesta viruksen leviämisen estämisessä rohkaisee ja uskomme, että virus voidaan saada pysäytettyä. Viruksen aiheuttamien karanteenien ja tuotantokatkosten hintana on ensimmäisen, ja varmasti toisenkin, ja ehkä kolmannenkin vuosineljänneksien talouden heikkeneminen. Mielestämme kannattaa kuitenkin huomioida, että talouden heikkeneminen epidemian aiheuttamana, on todennäköisesti vaikutukseltaan kertaluonteinen ja paluu normaaliin tulee tapahtumaan nopeasti. Valtiot ja keskuspankit tulevat oletettavasti käynnistämään voimakkaita elvyttäviä toimia sen mukaan, kuinka paljon talouden tila heikkenee.

Helmikuun tulokausi oli suurimmalle osalle sijoituksistamme positiivinen. Osinkotuotot tulevat olemaan korkeita tänä vuonna, varsinkin suhteutettuna korkoihin, jotka ovat negatiivisia. Rahasto tulee saamaan hyvät osingot useimmista sijoituksistamme tänä keväänä. Kun koronaviruksen aiheuttamat pelot iskivät markkinoille, ei mietitty hyviä osinkoja, vaan kurssit laskivat. Kevensimme helmikuun alkuun painottuen osakkeiden osuutta salkussa noin 4 prosenttia.

Helmikuun 2020 lopussa käteisen ja velkakirjojen osuus AJ EAB Value Hedge -sijoitusrahaston sijoitussalkussa oli noin 33,5 prosenttia ja pörssiosakkeiden osuus noin 66,5 prosenttia.

Avaintiedot

Salkunhoitaja: EAB Varainhoito Oy
Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy
Perusvaluutta: EUR
Aloituspäivä: 1.9.2005

Osuussarjat

Rahastolla on 2 osuussarjaa. Viralliset asiakirjat löydät sivulta www.eabgroup.fi/rahastohallinto.

Osuussarja A
ISIN: FI4000251871
Minimimerkintä: 50 €

Osuussarja C 
ISIN: FI0008809264
Minimimerkintä: 1 000 000 €

Palkkiot

Lunastuspalkkio
Osuussarja C: 1,0 %
Osuussarja A: 1,0 %

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio: 12 %

Voimassa oleva tuottosidonnainen hallinnointipalkkio peritään kuukauden tuotosta ainoastaan, mikäli rahaston arvo ylittää rahaston kaikkien aikojen korkeimman arvon.

 

 

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tämä ei ole suositus merkitä rahasto­osuuksia. Raportti on tehty vain informaatiotarkoituksiin, eikä se ole rahaston virallinen lakisääteinen esite. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta tai laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, minkä lisäksi valuuttakurssien muutokset ja rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminnassa noudatetaan sijoitusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahaston sijoitustoimintaa koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Rahastoyhtiö: EAB Rahastoyhtiö Oy. Tarkemmat Tiedot palveluntarjoajasta, rahaston säännöt, rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavilla osoitteessa www.eabgroup.fi/instituutiot/rahastohallinto. Tiedot ovat saatavilla suomen kielellä.