Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.008 17.1.2019
AJ EAB Value Hedge C 23.671 17.1.2019
CapMan Collection A1 112.08459 28.9.2018
CapMan Collection A2 115.06728 28.9.2018
CapMan Collection A3 118.27561 28.9.2018
CapMan Collection A4 104.59882 28.9.2018
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.86203 17.1.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.54855 17.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 102.57475 17.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 103.0691 17.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 105.94939 17.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 106.85548 17.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 107.54024 17.1.2019
Elite Alfred Berg Korko A 104.07841 17.1.2019
Elite Alfred Berg Korko C 99.67647 17.1.2019
Elite Alfred Berg Korko D 99.93816 17.1.2019
Elite Alfred Berg Korko E 100.28811 17.1.2019
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 100.31791 17.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 9.12785 17.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.27284 17.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 97.91225 17.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 97.92416 17.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 97.95722 17.1.2019
Elite Alfred Berg Osake A 132.08283 17.1.2019
Elite Alfred Berg Osake C 99.70839 17.1.2019
Elite Alfred Berg Osake D 100.53553 17.1.2019
Elite Alfred Berg Osake E 101.3693 17.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 102.75365 17.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 102.76771 17.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 102.8013 17.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 102.82385 17.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 102.84075 17.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 111.63252 17.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 112.12835 17.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 107.63701 17.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 108.17814 17.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 11.92283 17.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 27.8834 17.1.2019
Elite Alfred Berg Trendi C 122.23365 17.1.2019
Elite Alfred Berg Trendi D 96.99319 17.1.2019
Elite Alfred Berg Trendi E 98.62783 17.1.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 98.18055 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.08099 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 100.25328 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 106.17322 28.9.2018
WIP Hakkapeliitat A1 136.8915 17.1.2019
Zenito Silver and Gold A 181.1736 17.1.2019
Zenito Silver and Gold B 185.67747 17.1.2019
Zenito Silver and Gold C 190.42713 17.1.2019

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF