Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.722 16.10.2019
AJ EAB Value Hedge C 25.542 16.10.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.97954 16.10.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.79668 16.10.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 111.96511 16.10.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 112.69478 16.10.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 117.12499 16.10.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 118.27713 16.10.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 119.3124 16.10.2019
Elite Alfred Berg Korko A 109.8873 16.10.2019
Elite Alfred Berg Korko C 105.3991 16.10.2019
Elite Alfred Berg Korko D 105.75213 16.10.2019
Elite Alfred Berg Korko E 106.28072 16.10.2019
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 106.05356 16.10.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 9.93237 16.10.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.58806 16.10.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 106.96065 16.10.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 107.29781 16.10.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 107.58861 16.10.2019
Elite Alfred Berg Osake A 147.34132 16.10.2019
Elite Alfred Berg Osake C 112.47123 16.10.2019
Elite Alfred Berg Osake D 113.83412 16.10.2019
Elite Alfred Berg Osake E 115.20675 16.10.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 112.61258 16.10.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 112.88472 16.10.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 114.49735 16.10.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 114.86433 16.10.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 115.14029 16.10.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 121.58013 16.10.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 122.32336 16.10.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 118.89934 16.10.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 119.76505 16.10.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 12.31725 16.10.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 29.69033 16.10.2019
Elite Alfred Berg Trendi C 132.05928 16.10.2019
Elite Alfred Berg Trendi D 106.02775 16.10.2019
Elite Alfred Berg Trendi E 108.74737 16.10.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 114.0039 30.6.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 117.65303 30.6.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 121.47798 30.6.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 107.75215 30.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 98.31435 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.56411 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 101.20908 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 107.78688 28.6.2019
WIP Hakkapeliitat A1 149.18503 16.10.2019
Zenito Silver and Gold A 235.41537 16.10.2019
Zenito Silver and Gold B 241.6277 16.10.2019
Zenito Silver and Gold C 248.17822 16.10.2019

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF