Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 11.235 23.9.2020
AJ EAB Value Hedge C 26.978 23.9.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A 91.07629 24.9.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Kasvu 1.721 24.9.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Tuotto 0.91531 24.9.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus B 91.22356 24.9.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus C 93.33481 24.9.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus D 93.62702 24.9.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E 93.84688 24.9.2020
Elite Alfred Berg Korko A 112.59439 23.9.2020
Elite Alfred Berg Korko C 108.14765 23.9.2020
Elite Alfred Berg Korko D 108.66262 23.9.2020
Elite Alfred Berg Korko E 109.41076 23.9.2020
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 108.06324 23.9.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 97.50077 24.9.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 9.93963 24.9.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.52716 24.9.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 98.5733 24.9.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 107.59403 24.9.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 108.34046 24.9.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 108.94059 24.9.2020
Elite Alfred Berg Osake A 148.60945 24.9.2020
Elite Alfred Berg Osake C 114.83373 24.9.2020
Elite Alfred Berg Osake D 117.30219 24.9.2020
Elite Alfred Berg Osake E 119.27633 24.9.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 108.35598 24.9.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 33.08621 24.9.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 13.19729 24.9.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 108.55472 24.9.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 109.74955 24.9.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 110.02037 24.9.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 113.95731 30.6.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 118.43594 30.6.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 123.02617 30.6.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 109.56454 30.6.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 96.18114 30.6.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 97.91652 30.6.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 100.23227 30.6.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 107.30396 30.6.2020
Zenito Silver and Gold A 346.35593 24.9.2020
Zenito Silver and Gold B 357.11535 24.9.2020
Zenito Silver and Gold C 369.05744 24.9.2020

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF