Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 13.201 21.1.2021
AJ EAB Value Hedge C 31.79 21.1.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A 99.75331 21.1.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Kasvu 1.88656 21.1.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Tuotto 1.00337 21.1.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus B 99.99419 21.1.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus C 102.51325 21.1.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus D 102.96828 21.1.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E 103.31073 21.1.2021
Elite Alfred Berg Korko A 115.11917 21.1.2021
Elite Alfred Berg Korko C 110.62713 21.1.2021
Elite Alfred Berg Korko D 111.20862 21.1.2021
Elite Alfred Berg Korko E 112.04777 21.1.2021
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 110.66777 21.1.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 104.93222 21.1.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 10.74368 21.1.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.89338 21.1.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 106.58158 21.1.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 116.50587 21.1.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 117.4668 21.1.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 118.23272 21.1.2021
Elite Alfred Berg Osake A 176.17249 21.1.2021
Elite Alfred Berg Osake C 136.71996 21.1.2021
Elite Alfred Berg Osake D 140.06882 21.1.2021
Elite Alfred Berg Osake E 142.65774 21.1.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 127.06701 21.1.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 39.04172 21.1.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 15.5728 21.1.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 127.38129 21.1.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 129.9257 21.1.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 130.37325 21.1.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus A 104.55749 21.1.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus B 104.56441 21.1.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus C 104.74264 21.1.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus D 104.87229 21.1.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus E 104.96953 21.1.2021
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 112.4044 30.9.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 117.02811 30.9.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 121.74749 30.9.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 108.53491 30.9.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 97.76858 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.81694 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 102.53447 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 110.05542 31.12.2020
Zenito Silver and Gold A 365.49645 21.1.2021
Zenito Silver and Gold B 377.09573 21.1.2021
Zenito Silver and Gold C 389.95961 21.1.2021

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF