Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.375 29.5.2020
AJ EAB Value Hedge C 24.853 29.5.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A 87.2859 29.5.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Kasvu 1.6333 29.5.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Tuotto 0.86867 29.5.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus B 87.37227 29.5.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus C 88.40763 29.5.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus D 88.57036 29.5.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E 88.69259 29.5.2020
Elite Alfred Berg Korko A 108.78335 29.5.2020
Elite Alfred Berg Korko C 104.43702 29.5.2020
Elite Alfred Berg Korko D 104.88403 29.5.2020
Elite Alfred Berg Korko E 105.53865 29.5.2020
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 104.23882 29.5.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 95.14764 29.5.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 9.64441 29.5.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.3927 29.5.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 95.79853 29.5.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 104.21351 29.5.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 104.80093 29.5.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 105.27997 29.5.2020
Elite Alfred Berg Osake A 144.06152 29.5.2020
Elite Alfred Berg Osake C 110.88319 29.5.2020
Elite Alfred Berg Osake D 112.79964 29.5.2020
Elite Alfred Berg Osake E 114.51343 29.5.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 98.19113 29.5.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 29.88695 29.5.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 11.92118 29.5.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 98.30821 29.5.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 98.81854 29.5.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 98.96673 29.5.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 112.24733 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 116.45554 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 120.78847 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 107.46466 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 100.85299 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 102.5221 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 104.74199 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 111.96798 31.3.2020
Zenito Silver and Gold A 298.2782 29.5.2020
Zenito Silver and Gold B 306.13167 29.5.2020
Zenito Silver and Gold C 314.83892 29.5.2020

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF