Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.723 2.7.2020
AJ EAB Value Hedge C 25.709 2.7.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A 92.66235 2.7.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Kasvu 1.73771 2.7.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Tuotto 0.9242 2.7.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus B 92.77051 2.7.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus C 94.11155 2.7.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus D 94.31997 2.7.2020
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E 94.47645 2.7.2020
Elite Alfred Berg Korko A 110.9888 2.7.2020
Elite Alfred Berg Korko C 106.5692 2.7.2020
Elite Alfred Berg Korko D 107.04024 2.7.2020
Elite Alfred Berg Korko E 107.72833 2.7.2020
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 106.40153 2.7.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 96.9841 2.7.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 9.84274 2.7.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.48303 2.7.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 97.77592 2.7.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 106.4109 2.7.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 107.0506 2.7.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 107.56977 2.7.2020
Elite Alfred Berg Osake A 147.70736 2.7.2020
Elite Alfred Berg Osake C 113.81929 2.7.2020
Elite Alfred Berg Osake D 115.92973 2.7.2020
Elite Alfred Berg Osake E 117.74568 2.7.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 99.65099 2.7.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 30.34766 2.7.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 12.10495 2.7.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 99.78996 2.7.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 100.43514 2.7.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 100.61379 2.7.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 112.24733 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 116.45554 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 120.78847 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 107.46466 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 100.85299 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 102.5221 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 104.74199 31.3.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 111.96798 31.3.2020
Zenito Silver and Gold A 323.92419 2.7.2020
Zenito Silver and Gold B 332.67027 2.7.2020
Zenito Silver and Gold C 342.36825 2.7.2020

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF