Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.029 22.1.2019
AJ EAB Value Hedge C 23.725 22.1.2019
CapMan Collection A1 112.08459 28.9.2018
CapMan Collection A2 115.06728 28.9.2018
CapMan Collection A3 118.27561 28.9.2018
CapMan Collection A4 104.59882 28.9.2018
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.86901 22.1.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.56109 22.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 103.55265 22.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 104.05453 22.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 106.99606 22.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 107.91701 22.1.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 108.61303 22.1.2019
Elite Alfred Berg Korko A 104.06841 22.1.2019
Elite Alfred Berg Korko C 99.66895 22.1.2019
Elite Alfred Berg Korko D 99.93267 22.1.2019
Elite Alfred Berg Korko E 100.28534 22.1.2019
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 100.31514 22.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 9.17883 22.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.2967 22.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 98.4687 22.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 98.48225 22.1.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 98.5211 22.1.2019
Elite Alfred Berg Osake A 132.78869 22.1.2019
Elite Alfred Berg Osake C 100.26183 22.1.2019
Elite Alfred Berg Osake D 101.10048 22.1.2019
Elite Alfred Berg Osake E 101.94592 22.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 104.64012 22.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 104.65944 22.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 104.70145 22.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 104.73016 22.1.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 104.75167 22.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 112.58494 22.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 113.08887 22.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 108.57316 22.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 109.12348 22.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 12.09062 22.1.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 28.2758 22.1.2019
Elite Alfred Berg Trendi C 122.70742 22.1.2019
Elite Alfred Berg Trendi D 97.38914 22.1.2019
Elite Alfred Berg Trendi E 99.04401 22.1.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 98.18055 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.08099 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 100.25328 28.9.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 106.17322 28.9.2018
WIP Hakkapeliitat A1 136.85254 22.1.2019
Zenito Silver and Gold A 179.59869 22.1.2019
Zenito Silver and Gold B 184.06846 22.1.2019
Zenito Silver and Gold C 188.78212 22.1.2019

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF