Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 11.62 14.2.2020
AJ EAB Value Hedge C 27.756 14.2.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 104.77967 14.2.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A Kasvu 1.94255 14.2.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A Tuotto 1.05906 14.2.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 104.82097 14.2.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus C 104.96554 14.2.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus D 105.03791 14.2.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus E 105.09224 14.2.2020
Elite Alfred Berg Korko A 112.38906 14.2.2020
Elite Alfred Berg Korko C 107.85224 14.2.2020
Elite Alfred Berg Korko D 108.26725 14.2.2020
Elite Alfred Berg Korko E 108.88049 14.2.2020
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 108.64778 14.2.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 105.10435 14.2.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 10.61096 14.2.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.90152 14.2.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 105.38691 14.2.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 114.47665 14.2.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 114.98978 14.2.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 115.41594 14.2.2020
Elite Alfred Berg Osake A 166.40349 14.2.2020
Elite Alfred Berg Osake C 127.5685 14.2.2020
Elite Alfred Berg Osake D 129.47322 14.2.2020
Elite Alfred Berg Osake E 131.25148 14.2.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 109.80591 14.2.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 33.39078 14.2.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 13.8524 14.2.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 109.86362 14.2.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 110.08659 14.2.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 110.15663 14.2.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 116.78719 31.12.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 120.95453 31.12.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 125.2676 31.12.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 111.33885 31.12.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 101.16574 31.12.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 102.69237 31.12.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 104.71545 31.12.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 111.77942 31.12.2019
Zenito Silver and Gold A 266.93584 14.2.2020
Zenito Silver and Gold B 274.1615 14.2.2020
Zenito Silver and Gold C 281.7806 14.2.2020

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF