Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.17 20.8.2019
AJ EAB Value Hedge C 24.206 20.8.2019
CapMan Collection A1 114.0039 28.6.2019
CapMan Collection A2 117.65303 28.6.2019
CapMan Collection A3 121.47798 28.6.2019
CapMan Collection A4 107.75215 28.6.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.92862 20.8.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.70329 20.8.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 107.54717 20.8.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 108.213 20.8.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 112.0715 20.8.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 113.12546 20.8.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 114.03995 20.8.2019
Elite Alfred Berg Korko A 110.91026 20.8.2019
Elite Alfred Berg Korko C 106.35536 20.8.2019
Elite Alfred Berg Korko D 106.6866 20.8.2019
Elite Alfred Berg Korko E 107.18637 20.8.2019
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 106.95728 20.8.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 9.78877 20.8.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.52173 20.8.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 105.32373 20.8.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 105.58981 20.8.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 105.82632 20.8.2019
Elite Alfred Berg Osake A 142.18951 20.8.2019
Elite Alfred Berg Osake C 108.28479 20.8.2019
Elite Alfred Berg Osake D 109.51144 20.8.2019
Elite Alfred Berg Osake E 110.74547 20.8.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 109.75003 20.8.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 109.95998 20.8.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 111.34791 20.8.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 111.63501 20.8.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 111.8508 20.8.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 114.67433 20.8.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 115.33914 20.8.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 111.61589 20.8.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 112.37591 20.8.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 11.72884 20.8.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 28.27199 20.8.2019
Elite Alfred Berg Trendi C 130.45165 20.8.2019
Elite Alfred Berg Trendi D 104.51962 20.8.2019
Elite Alfred Berg Trendi E 106.97076 20.8.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 98.31435 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.56411 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 101.20908 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 107.78688 28.6.2019
WIP Hakkapeliitat A1 146.13887 20.8.2019
Zenito Silver and Gold A 249.35652 20.8.2019
Zenito Silver and Gold B 255.85682 20.8.2019
Zenito Silver and Gold C 262.71103 20.8.2019

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF