Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme  hallintopalveluista:

Mona von Weissenberg
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
mona.weissenberg@eabgroup.fi
040 575 7403

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 15.596 28.7.2021
AJ EAB Value Hedge C 37.735 28.7.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A 117.26138 28.7.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Kasvu 2.23767 28.7.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Tuotto 1.16738 28.7.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus B 117.66836 28.7.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus C 121.96821 28.7.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus D 122.7619 28.7.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E 123.36049 28.7.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus A 93.28562 28.7.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus B 93.17347 28.7.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus C 93.67857 28.7.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus D 93.44861 28.7.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus E 93.53478 28.7.2021
Elite Alfred Berg Korko A 115.15473 28.7.2021
Elite Alfred Berg Korko C 110.74684 28.7.2021
Elite Alfred Berg Korko D 111.41501 28.7.2021
Elite Alfred Berg Korko E 112.37142 28.7.2021
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 110.25623 28.7.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 111.77521 28.7.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 11.52769 28.7.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 5.20759 28.7.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 114.31216 28.7.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 125.36221 28.7.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 126.65645 28.7.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 127.67966 28.7.2021
Elite Alfred Berg Osake A 192.56482 28.7.2021
Elite Alfred Berg Osake C 150.48493 28.7.2021
Elite Alfred Berg Osake D 155.02997 28.7.2021
Elite Alfred Berg Osake E 158.30231 28.7.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 158.26854 28.7.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 49.13494 28.7.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 19.24301 28.7.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 158.82455 28.7.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 164.35794 28.7.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 165.17881 28.7.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus A 118.29722 28.7.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus B 118.45525 28.7.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus C 119.0158 28.7.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus D 119.4088 28.7.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus E 119.70425 28.7.2021
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 114.24015 30.6.2021
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 119.56427 30.6.2021
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 124.94557 30.6.2021
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 111.71964 30.6.2021
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 95.6292 30.6.2021
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 97.88233 30.6.2021
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 100.88941 30.6.2021
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 108.56549 30.6.2021
Zenito Silver and Gold A 371.23018 28.7.2021
Zenito Silver and Gold B 383.4062 28.7.2021
Zenito Silver and Gold C 396.89401 28.7.2021
Zenito UK Value Fund A 101.30519 28.7.2021
Zenito UK Value Fund B 101.50547 28.7.2021
Zenito UK Value Fund C 101.58632 28.7.2021

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Common rules in english

Common rules - Elite Alfred Berg europe focus 
Common rules - Elite Alfred Berg USA focus
Common rules - Elite Alfred Berg YIELD

Common rules - Elite Alfred Berg emerging markets

Regolatory document in english

COMMON FUND PROSPECTUS ELITE ALFRED BERG FUNDS (UCITS)

 

Basfakta för investerare

Elite Alfred Berg USA Fokus, andelsserie E
Elite Alfred Berg USA Fokus, andelsserie D 
Elite Alfred Berg Ränta, andelsserie D
Elite Alfred Berg Ränta, andelsserie C
Elite Alfred Berg Tillväxtmarknader Fokus, andelsserie E
Elite Alfred Berg Tillväxtmarknader Fokus, andelsserie D
Elite Alfred Berg Tillväxtmarknader Fokus, andelsserie C
Elite Alfred Berg Europa Fokus, andelsserie D
Elite Alfred Berg Europa Fokus, andelsserie C

Nøkkelinformasjon for investor

Elite Alfred Berg USA Focus Fund, Andelsklasse E
Elite Alfred Berg USA Focus Fund, Andelsklasse D
Elite Alfred Berg Yield Fund, andelsklasse D
Elite Alfred Berg Yield Fund, andelsklasse C
Elite Alfred Berg Emerging Markets Focus Fund, andelsklasse E
Elite Alfred Berg Emerging Markets Focus Fund, andelsklasse D
Elite Alfred Berg Emerging Markets Focus Fund, andelsklasse C
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund, andelsklasse D
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund, andelsklasse C

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF