Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.684 19.9.2019
AJ EAB Value Hedge C 25.449 19.9.2019
CapMan Collection A1 114.0039 28.6.2019
CapMan Collection A2 117.65303 28.6.2019
CapMan Collection A3 121.47798 28.6.2019
CapMan Collection A4 107.75215 28.6.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.97237 19.9.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.78354 19.9.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 110.74058 19.9.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 111.44609 19.9.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 115.52601 19.9.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 116.63833 19.9.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 117.62313 19.9.2019
Elite Alfred Berg Korko A 109.8508 19.9.2019
Elite Alfred Berg Korko C 105.3524 19.9.2019
Elite Alfred Berg Korko D 105.69355 19.9.2019
Elite Alfred Berg Korko E 106.20613 19.9.2019
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 105.97913 19.9.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 9.95544 19.9.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.59872 19.9.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 107.16552 19.9.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 107.47156 19.9.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 107.73887 19.9.2019
Elite Alfred Berg Osake A 147.47645 19.9.2019
Elite Alfred Berg Osake C 112.44958 19.9.2019
Elite Alfred Berg Osake D 113.77013 19.9.2019
Elite Alfred Berg Osake E 115.09943 19.9.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 112.76344 19.9.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 113.00653 19.9.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 114.54908 19.9.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 114.88222 19.9.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 115.13268 19.9.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 121.45273 19.9.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 122.17719 19.9.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 118.53822 19.9.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 119.37491 19.9.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 12.38283 19.9.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 29.84842 19.9.2019
Elite Alfred Berg Trendi C 132.47055 19.9.2019
Elite Alfred Berg Trendi D 106.25328 19.9.2019
Elite Alfred Berg Trendi E 108.88369 19.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 98.31435 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.56411 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 101.20908 28.6.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 107.78688 28.6.2019
WIP Hakkapeliitat A1 152.42853 19.9.2019
Zenito Silver and Gold A 244.95873 19.9.2019
Zenito Silver and Gold B 251.3857 19.9.2019
Zenito Silver and Gold C 258.16257 19.9.2019

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF