Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 14.785 13.4.2021
AJ EAB Value Hedge C 35.676 13.4.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A 109.32524 13.4.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Kasvu 2.074 13.4.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus A Tuotto 1.08199 13.4.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus B 109.64083 13.4.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus C 112.85043 13.4.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus D 113.45274 13.4.2021
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus E 113.90667 13.4.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus A 99.20961 13.4.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus B 99.17924 13.4.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus C 99.20961 13.4.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus D 99.19656 13.4.2021
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus E 99.20146 13.4.2021
Elite Alfred Berg Korko A 114.04777 13.4.2021
Elite Alfred Berg Korko C 109.63448 13.4.2021
Elite Alfred Berg Korko D 110.2479 13.4.2021
Elite Alfred Berg Korko E 111.12972 13.4.2021
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 109.0379 13.4.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 107.9961 13.4.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 11.08848 13.4.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 5.00918 13.4.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 110.04596 13.4.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 120.39337 13.4.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 121.49522 13.4.2021
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 122.36994 13.4.2021
Elite Alfred Berg Osake A 184.0554 13.4.2021
Elite Alfred Berg Osake C 143.24009 13.4.2021
Elite Alfred Berg Osake D 147.28532 13.4.2021
Elite Alfred Berg Osake E 150.17599 13.4.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 139.41476 13.4.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 43.03272 13.4.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 16.85316 13.4.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 139.82133 13.4.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 143.52868 13.4.2021
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 144.11999 13.4.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus A 111.29979 13.4.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus B 111.36957 13.4.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus C 111.69709 13.4.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus D 111.93578 13.4.2021
Elite Alfred Berg USA Fokus E 112.11501 13.4.2021
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 115.90482 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 120.88542 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 125.95041 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 112.39476 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 97.76858 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 99.81694 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 102.53447 31.12.2020
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 110.05542 31.12.2020
Zenito Silver and Gold A 386.91023 13.4.2021
Zenito Silver and Gold B 399.3685 13.4.2021
Zenito Silver and Gold C 413.17778 13.4.2021
Zenito UK Value Fund A 1.1.1970
Zenito UK Value Fund B 1.1.1970
Zenito UK Value Fund C 1.1.1970

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF