Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.924 21.11.2019
AJ EAB Value Hedge C 26.04 21.11.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 1.00017 21.11.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.83453 21.11.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 112.76882 21.11.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 113.53016 21.11.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 118.09872 21.11.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 119.29508 21.11.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 120.38725 21.11.2019
Elite Alfred Berg Korko A 109.8577 21.11.2019
Elite Alfred Berg Korko C 105.3863 21.11.2019
Elite Alfred Berg Korko D 105.75494 21.11.2019
Elite Alfred Berg Korko E 106.3045 21.11.2019
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 106.0773 21.11.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 10.06819 21.11.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.6508 21.11.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 108.48212 21.11.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 108.86701 21.11.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 109.19435 21.11.2019
Elite Alfred Berg Osake A 151.79975 21.11.2019
Elite Alfred Berg Osake C 116.04597 21.11.2019
Elite Alfred Berg Osake D 117.51007 21.11.2019
Elite Alfred Berg Osake E 118.98564 21.11.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 115.52501 21.11.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 115.83643 21.11.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 117.55123 21.11.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 117.97454 21.11.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 118.29296 21.11.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 126.39259 21.11.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 127.19057 21.11.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 124.10627 21.11.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 125.04653 21.11.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 12.63507 21.11.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 30.45643 21.11.2019
Elite Alfred Berg Trendi C 134.22121 21.11.2019
Elite Alfred Berg Trendi D 107.92303 21.11.2019
Elite Alfred Berg Trendi E 110.80047 21.11.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 116.95127 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 120.91054 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 125.03258 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 111.01817 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 99.44288 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 100.82936 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 102.66108 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 109.46307 30.9.2019
WIP Hakkapeliitat A1 165.14753 21.11.2019
Zenito Silver and Gold A 239.86004 21.11.2019
Zenito Silver and Gold B 246.23823 21.11.2019
Zenito Silver and Gold C 252.96365 21.11.2019

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF