Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

 

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 11.416 20.1.2020
AJ EAB Value Hedge C 27.25 20.1.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 102.90415 20.1.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A Kasvu 1.907 20.1.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A Tuotto 1.03968 20.1.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 102.9295 20.1.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus C 103.00234 20.1.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus D 103.04515 20.1.2020
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus E 103.07729 20.1.2020
Elite Alfred Berg Korko A 111.24788 20.1.2020
Elite Alfred Berg Korko C 106.74619 20.1.2020
Elite Alfred Berg Korko D 107.14597 20.1.2020
Elite Alfred Berg Korko E 107.73815 20.1.2020
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 107.50788 20.1.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 103.61722 20.1.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Kasvu 10.44936 20.1.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.82687 20.1.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 103.80297 20.1.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 112.69083 20.1.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 113.16506 20.1.2020
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 113.56112 20.1.2020
Elite Alfred Berg Osake A 163.10924 20.1.2020
Elite Alfred Berg Osake C 124.93498 20.1.2020
Elite Alfred Berg Osake D 126.73168 20.1.2020
Elite Alfred Berg Osake E 128.42837 20.1.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 107.44732 20.1.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu 32.66909 20.1.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Tuotto 13.553 20.1.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 107.48539 20.1.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus D 107.63356 20.1.2020
Elite Alfred Berg Suomi Fokus E 107.67991 20.1.2020
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A1 116.95127 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A2 120.91054 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A3 125.03258 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset A4 111.01817 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 99.44288 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 100.82936 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 102.66108 30.9.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 109.46307 30.9.2019
Zenito Silver and Gold A 261.56763 20.1.2020
Zenito Silver and Gold B 268.61128 20.1.2020
Zenito Silver and Gold C 276.03842 20.1.2020

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF