Rahastohallinto

EAB Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastojen hallinnointipalveluihin erikoistunut suomalainen rahastoyhtiö. Yhtiö on EAB Group Oyj:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa tarjoamalla sijoituspalveluyrityksille pääasiassa sijoitusrahastojen arvonlaskentaan, osuusrekisterin hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita. Yhtiö hallinnoi muiden sijoituspalveluyritysten aloitteesta perustettuja ns. white label -rahastoja. Hallinnoitavien rahastojen lisäksi palveluja voidaan tarjota myös ulkoistuspalveluina.

Hyödyt rahastojen hallinnointipalveluista

Madaltaa rahaston perustamiskynnystä

Ulkoistamismallilla hallintokustannukset ovat kohtuulliset ja oman henkilökunnan tarve pienempi.

Riskienhallinta

Rahastoyhtiö toimii riippumattomana osapuolena arvonlaskennassa ja edistää siten sijoittajan turvaa.

Lyhyt time-to-market

Rahastoyhtiö tarjoaa käyttöön valmiin rahastoyhtiön toimiluvan ja prosessit, kokeneen henkilökunnan sekä kehittyneet tietojärjestelmät.

Oletko perustamassa rahastoa?

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja tarjoamistamme hallintopalveluista:

Kristian Warras
Liiketoimintajohtaja, instituutioasiakkaat
kristian.warras@eabgroup.fi
050 675 76

EAB Rahastoyhtiön asiakaspalvelu
rahastohallinto@eabgroup.fi
0201 558 614

Meille voit ulkoistaa myös rahastojen hallintoon liittyviä palveluita, kuten osuusrekisterin ja/tai arvonlaskennan.

Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastot

Osuussarja Osuuden arvo Pvm Avaintietoesite Säännöt Esite
AJ EAB Value Hedge A 10.127 14.2.2019
AJ EAB Value Hedge C 23.975 14.2.2019
CapMan Collection A1 106.49986 31.12.2018
CapMan Collection A2 109.53158 31.12.2018
CapMan Collection A3 112.75989 31.12.2018
CapMan Collection A4 99.82377 31.12.2018
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus A 0.88505 14.2.2019
Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 1.5899 14.2.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 103.70965 13.2.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 104.2261 13.2.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 107.26557 13.2.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 108.21489 13.2.2019
Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 108.93253 13.2.2019
Elite Alfred Berg Korko A 104.81384 14.2.2019
Elite Alfred Berg Korko C 100.39236 14.2.2019
Elite Alfred Berg Korko D 100.6675 14.2.2019
Elite Alfred Berg Korko E 101.0355 14.2.2019
Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 101.06553 14.2.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 9.38971 13.2.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A Tuotto 4.39542 13.2.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 100.7619 13.2.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 100.79595 13.2.2019
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 100.86054 13.2.2019
Elite Alfred Berg Osake A 137.9631 14.2.2019
Elite Alfred Berg Osake C 104.26726 14.2.2019
Elite Alfred Berg Osake D 105.17254 14.2.2019
Elite Alfred Berg Osake E 106.08545 14.2.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 106.05502 14.2.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 106.09791 14.2.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 106.17663 14.2.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 106.23252 14.2.2019
Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 106.27444 14.2.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A 115.14725 14.2.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B 115.6803 14.2.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D 111.13107 14.2.2019
Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E 111.71552 14.2.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A 12.3759 14.2.2019
Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 28.94298 14.2.2019
Elite Alfred Berg Trendi C 125.89243 14.2.2019
Elite Alfred Berg Trendi D 100.01143 14.2.2019
Elite Alfred Berg Trendi E 101.77497 14.2.2019
Elite Alfred Berg Vuokratuotto A 99.79385 31.12.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto C 100.80273 31.12.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto D 102.12163 31.12.2018
Elite Alfred Berg Vuokratuotto E 108.2521 31.12.2018
WIP Hakkapeliitat A1 139.49522 14.2.2019
Zenito Silver and Gold A 202.21235 14.2.2019
Zenito Silver and Gold B 207.27103 14.2.2019
Zenito Silver and Gold C 212.60565 14.2.2019

Elite Alfred Bergin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on sääntelyn (PRIIPS-asetus (1286/2014EY)) mukaan annettava paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, löydätte sivulta www.eabgroup.fi/priips.

Vaihtoehtorahastot

Elite Älyenergia I Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF

Olennaiset ja riittävät tiedot PDF

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky

Sijoittajan avaintiedot PDF
 

Omistajaohjauspolitiikka

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauspolitiikka PDF