Pääomasijoittaminen

Pääomasijoituksilla tavoitellaan yleensä riskin lisähajautusta sekä korkeampaa tuottoa. Kokonaisvarallisuudesta voi olla merkittäväkin osa pääomasijoituksissa, mutta niiden epälikvidiys edellyttää tarkkaa harkintaa sopivan tasapainon löytämiseksi. Elite Alfred Berg edellyttää pääomasijoituksia tekeviltä asiakkailta joko ammattimaisen sijoittajan statusta tai täyden valtakirjan varainhoitosopimusta sekä tarkkaa perehtymistä pääomasijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin yhdessä sijoitusasiantuntijan kanssa.

Pääomasijoitukset ovat lukuisten kansainvälisten tutkimusten perusteella kasvattaneet merkittävästi salkun tuotto-odotusta lisäämättä kuitenkaan salkun riskitasoa. Paremman tuotto-odotuksen kääntöpuolena on kuitenkin pääomasijoitusten epälikvidisyys, jolloin sopivien sijoituskohteiden valinta edellyttää pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta, jotta sijoittamisen edut saadaan täysimääräisesti hyödynnetyksi.

Pääomasijoittamisessa menestyminen edellyttää asiantuntevaa tiimiä, joka on sitoutunut tekemään parhaansa sijoittajien tuoton maksimoimiseksi valitulla riskitasolla. Elite Alfred Bergin vahvuutena on kyky valita parhaat tiimit hoitamaan yksittäisiä pääomasijoitusratkaisuja.

Kartoittamme jatkuvasti kiinnostusta lukuisille erityyppisille pääomarahastoille, ja todennäköisesti vuoden 2017 loppuun mennessä tarjolla on vähintään kaksi uutta pääomasijoitusmahdollisuutta.

Lisätietoja ammattimaisille sijoittajille suunnatuista pääomasijoitusratkaisuistamme saat ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme