Kiinteistöt

Elite Alfred Berg tarjoaa instituutioille kiinteistöpääomarahastojen kautta tuottavan ja hallinnoltaan kevyen tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Kiinteistöpääomarahastojen hallinnointi kattaa tuottavien sijoituskohteiden aktiivisen kartoituksen, kiinteistöjen ostot ja myynnit sekä kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon.

Olemme viime aikoina panostaneet voimakkaasti kiinteistövarainhoitoon. Elite Alfred Bergillä on kuusi omaa kiinteistöpääomarahastoa, joita hoitaa kokenut kahdeksan hengen kiinteistövarainhoitotiimimme. 

Vahva panostus osaamiseen on näkynyt kiinteistövarallisuuden kasvuna: Kiinteistörahastojemme hallinnoima varallisuus on kasvanut noin 390 miljoonaan euroon.

Yksi merkittävimmistä instituutiosijoittajista Elite Kiinteistökehitysrahastossa on Apteekkien Eläkekassa. 

Meidän kaltaiselle instituutiosijoittajalle Elite Kiinteistökehitysrahasto sopii hyvin osaksi kiinteistösalkkuamme. Rahaston kautta voimme olla mukana paljon resursseja vaativissa kiinteistökehityshankkeissa. Sijoitusneuvoston puheenjohtajana olen seurannut tyytyväisenä Elite Alfred Bergin kiinteistötiimin työtä. Salkkuun on hankittu hyviä kohteita, joissa on sekä kehityspotentiaalia että vuokrakassavirtaa. Salkunrakennusvaihe on rahaston tuottojen kannalta kaikkein tärkein.

Antti Jäntti
Apteekkien Eläkekassa