Kiinteistöt

Elite Alfred Berg tarjoaa instituutioille kiinteistöpääomarahastojen kautta tuottavan ja hallinnoltaan kevyen tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Kiinteistöpääomarahastojen hallinnointi kattaa tuottavien sijoituskohteiden aktiivisen kartoituksen, kiinteistöjen ostot ja myynnit sekä kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon.

Olemme viime aikoina panostaneet voimakkaasti kiinteistövarainhoitoon. Elite Alfred Bergillä on kuusi omaa kiinteistöpääomarahastoa, joita hoitaa kokenut kuuden hengen kiinteistövarainhoitotiimimme. 

Vahva panostus osaamiseen on näkynyt kiinteistövarallisuuden kasvuna: Kiinteistörahastojemme hallinnoima varallisuus kasvoi vuoden 2017 loppuun mennessä noin 180 miljoonaan euroon.

Yksi merkittävimmistä instituutiosijoittajista Elite Kiinteistökehitysrahastossa on Apteekkien Eläkekassa. Kaikkiaan sillä on kahdeksan miljoonan euron sijoitussitoumus rahastoon.

Meidän kaltaiselle instituutiosijoittajalle Elite Kiinteistökehitysrahasto sopii hyvin osaksi kiinteistösalkkuamme. Rahaston kautta voimme olla mukana paljon resursseja vaativissa kiinteistökehityshankkeissa. Sijoitusneuvoston puheenjohtajana olen seurannut tyytyväisenä Elite Alfred Bergin kiinteistötiimin työtä. Salkkuun on hankittu hyviä kohteita, joissa on sekä kehityspotentiaalia että vuokrakassavirtaa. Salkunrakennusvaihe on rahaston tuottojen kannalta kaikkein tärkein.

Antti Jäntti
Apteekkien Eläkekassa