Elite Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2017