Elite Rahastohallinnon tilintarkastuskertomus 31.12.2017