Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki
- merkintäaika päättyi 9.4.2021

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 5 suuren Suomessa toimivan ja listatun yhtiön muodostaman osakekorin (”osakekori”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakekori on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.
   
 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 2 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.
   
 • Suojaa osakekorin 40 %:n kurssilaskua vastaan:

  Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakekorin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 7).
   

MARKKINOINTIESITE

TyyppiPääomasuojaamaton osakekorin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
SijoitusaikaNoin 1–5 vuotta1
Kohde-etuusTasapainotettu osakekori sisältäen seuraavien yhtiöiden osakkeet: Nokian Renkaat Oyj, Metsä Board Oyj, Wärtsilä Oyj, Telia Co AB, Nordea Bank Abp
Kasvava tuotto2 % x kuluneiden puolivuotiskausien määrä (alustava)
LiikkeeseenlaskijaDanske Bank A/S, luottoluokitukset: A, A3, A (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä10 lainaa, mikä vastaa 10000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1000 euron erissä
MerkintäaikatauluMerkintäaika 15.3.2021–9.4.2021, maksupäivä viimeistään 9.4.20212

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

Kuukausikatsaus

KUUKAUSIKATSAUS 2021 TOUKOKUU

Dokumentit

markkinointiesite

avaintietoasiakirja

lainaehdot

ohjelmaesite

ohjelmaesitteen täydennys 1

ohjelmaesitteen täydennys 2

ohjelmaesitteen täydennys 3

lopullisten ehtojen valmistumisilmoitus

vahvistus puolivuosittain kasvavasta tuotosta

vahvistus osakekorin osakkeiden alkuarvoista

 

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Elite Alfred Berg Berg Suomikori Kuponki