Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbo 08/2020

JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbon merkintäaika päättyi 11.9.2020

Elite Alfred Berg Lääkeyhtiöt Turbo -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo 10 suuren eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) positiiviseen kehitykseen sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

  • Korkea tuottokerroin positiiviseen kehitykseen: Sijoittaja hyötyy osakeindeksin positiivisesta kehityksestä tuottokattoon asti vähintään 250 %:n tuottokertoimella (alustava).
  • Rajattu maksimituotto: Sijoituksen maksimituotto nimellisarvolle laskettuna on vähintään 125 %, koska sijoittajan hyödyksi ei lasketa osakeindeksin yli 50 %:n positiivista kehitystä (= 250 % x 50 %).
  • Suojaa osakeindeksin 30 %:n kurssilaskua vastaan: Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -30 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.
  • Ei pääomasuojaa: Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -30 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” sivulla 10).

MARKKINOINTIESITE

 

TyyppiPääomasuojaamaton osakeindeksin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
SijoitusaikaNoin 5 vuotta
Kohde-etuusOsakehintaindeksi, Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5 % Index (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SOPH2020 Index)
TuottokerroinVähintään 250 % (tuottokerroin on alustava ja vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä)
LiikkeeseenlaskijaBNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)
Merkintähinta1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä5 lainaa, joka vastaa 5 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
MerkintäaikatauluMerkintäaika 17.8.2020–11.9.2020, maksupäivä viimeistään 11.9.20201

 1)Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii.

Kuukausikatsaus

KUUKAUSIKATSAUS 2021 KESÄKUU

Dokumentit

Markkinointiesite

Avaintietoasiakirja

Lainaehdot

Ohjelmaesite

Ohjelmaesitteen täydennys 1

vahvistus lopullisesta tuottokertoimesta

vahvistus kohde-etuutena olevan osakeindeksin alkuarvosta

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.