Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki
- merkintäaika päättyi 9.4.2021

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki -joukkovelkakirjalaina (”laina” tai ”sijoitus”) on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo kuuden Yhdysvalloissa ja neljän Euroopassa listatun yhtiön muodostaman osakeindeksin (”osakeindeksi”) pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun:
  Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.
   
 • Puolivuosittain kasvava tuotto:
  Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 4 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.
   
 • Suojaa osakeindeksin 40 %:n kurssilaskua vastaan:

  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.

 • Ei pääomasuojaa:
  Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso kohta ”liikkeeseenlaskijariski” markkinointiesitteen sivulla 8).
   

MARKKINOINTIESITE

TyyppiPääomasuojaamaton osakeindeksin kehitykseen sidottu joukkovelkakirjalaina
SijoitusaikaNoin 1–6 vuotta1
Kohde-etuusOsakeindeksi, Solactive Energy Transition 2021 AR 5 % Index (Bloomberg-järjestelmän tunniste: SONRGY21 Index)
Kasvava tuotto4 % x kuluneiden puolivuotiskausien määrä (alustava ja vähintään)
Liikkeeseenlaskija ja takaajaBNP Paribas Issuance B.V., luottoluokitus: A+ (S&P), takaaja: BNP Paribas SA ja luottoluokitukset: AA-, Aa3, A+ (Fitch, Moody’s, S&P)2
Merkintähinta1 000 euroa/laina, vastaa 100 %:n nimellisarvoa
Merkintäpalkkio20 euroa/laina, vastaa 2 %:n nimellisarvoa
Minimimerkintämäärä10 lainaa, mikä vastaa 10 000 euron sijoitusta, suuremmat sijoitukset 1 000 euron erissä
MerkintäaikatauluMerkintäaika 15.3.2021–9.4.2021, maksupäivä viimeistään 9.4.20213

1) Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti puolivuosittain alkaen noin 1 vuoden päästä liikkeeseenlaskupäivästä.

2) Liikkeeseenlaskija kuuluu samaan konserniin kuin EAB Group Oyj:n (EAB Varainhoito Oy:n emoyhtiö) suurin omistaja BNP Paribas Asset Management Holding. Liikkeeseenlasku tullaan tekemään markkinaehtoisesti.

3) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli lainan liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii

Kuukausikatsaus

KUUKAUSIKATSAUS 2021 KESÄKUU

Dokumentit

markkinointiesite

avaintietoasiakirja

lainaehdot

ohjelmaesite

ohjelmaesitteen täydennys 1

ohjelmaesitteen täydennys 2

ohjelmaesitteen täydennys 3

ohjelmaesitteen täydennys 4

Vahvistus puolivuosittain kasvavasta tuotosta ja osakeindeksin alkuarvosta

Ilmoitus sijoittajille liikkeellelaskusta

Ohessa esitetyt tiedot eivät ole täydellinen selvitys joukkovelkakirjalainasta tai sitä koskevista ehdoista. Mikäli tässä esitetyn tiedon ja lainakohtaisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan lainaehtoja. Esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien toteuttamiseen. Sijoittajan tulee huolellisesti perehtyä lainan ehtoihin, avaintietoasiakirjaan sekä ohjelmaesitteeseen (täydennyksineen) ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan.

Energiamuutos kuponki joukkovelkakirjalaina