EAB Group Oyj:n internetsivujen käyttöehdot

Lukekaa nämä ehdot huolellisesti. Käyttämällä Elite Alfred Bergin kotisivuja sitoudutte samalla noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli ette halua noudattaa internetsivujen käyttöehtoja, tulee teidän pidättäytyä käyttämästä kotisivuja.

Sisältö

Kotisivuilla annettujen tietojen oikeellisuus ja ajanmukaisuus on huolellisesti varmistettu. Elite Alfred Berg ei kuitenkaan voi taata kotisivuilla annettujen tietojen olevan täydellisiä tai virheettömiä eikä myöskään hyväksyä juridista vastuuta mahdollisista puutteista tai virheistä. Elite Alfred Berg varaa oikeuden muuttaa näillä sivuilla mainittuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta.

Elite Alfred Berg ei myöskään vastaa niillä internetsivuilla esitetyistä tiedoista, joille on pääsy hypertekstilinkin avulla Elite Alfred Bergin sivuilta. Elite Alfred Berg ei analysoi, tarkista tai vahvista näiden internetsivujen sisältöä, niissä esitettyjä mielipiteitä tai tietojen oikeellisuutta.

Evästeet

Elite Alfred Berg kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivujensa käyttöön liittyviä tietoja sekä käyttää evästeitä. Evästeet antavat Elite Alfred Bergille tietoa siitä, miten ja milloin kävijät ovat käyttäneet sivustoa ja auttavat Elite Alfred Bergiä kehittämään sivustoaan tarjotakseen parempaa palvelua. Lisäksi evästeet mahdollistavat mainonnan ja sisällön kohdentamisen käyttäjillemme. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa estää käyttämästä tiettyjä palveluja sivustolla.

Tuotteiden saatavuus

Näillä kotisivuilla annetut tiedot eivät muodosta myyntitarjousta eivätkä myöskään kehotusta ostotarjouksen tekemiseen. Näillä sivuilla mainitut tuotteet ovat tarjolla vain Suomessa vakituisesti asuville henkilöille.

Sijoitusneuvonta

Näillä kotisivuilla annetut tiedot eivät ole arvopaperimarkkinalain tarkoittamaa sijoitusneuvontaa. Materiaalin valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita.

Verotus

Näiden kotisivujen verotustiedot perustuvat Elite Alfred Bergin nykykäytäntöön ja tulkintaan laista ja verokäytännöstä Suomessa 2017. Elite Alfred Berg ei voi taata, että veroedut ja rahoitusvälineiden verokohtelu pysyvät samana tulevaisuudessa. Lopullinen verotus määräytyy aina verovelvollisen yksilöllisten olosuhteiden ja verotuksellisen kotipaikan mukaan. Mikäli haluat lisätietoa asiasta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai www.vero.fi.

Vastuu

Elite Alfred Berg ei vastaa näiden kotisivujen käytöstä suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kuluista.

Tekijänoikeus

Elite Alfred Bergillä on tekijänoikeus kotisivuihin sekä näillä sivuilla olevaan tietoon, joka on suojattu tekijänoikeuslainsäädännöllä. Sivuilla olevien tietojen kopiointi, uudelleen julkaisu tai edelleen jakelu kaupalliseen tarkoitukseen tai hyödyntäminen muutoin on kielletty ilman Elite Alfred Bergin nimenomaista suostumusta.

Tavaramerkki

Tämä kotisivu sisältää nimiä ja logoja, jotka ovat Elite Alfred Bergin tavaramerkkejä. Näiden nimien ja logojen oikeudeton käyttö loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia ja on siten kielletty.