Ajankohtaista

Markkinakatsaus 30.6.2019

USA:n ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut käynnistyvät uudelleen, mutta samat kiistakysymykset hiertävät yhä maiden välejä.

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen säännöissä

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ja Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Elite Alfred Bergin yleiset sopimusehdot muuttuvat

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat. Muutokset liittyvät pääosin tietosuojalainsäädännöstä johtuviin päivitystarpeisiin. Lisäksi sääntöihin on tehty pieniä teknisluonteisia muutoksia.