Uutiset

Keskinäinen testamentti ja lesken hallintaoikeus

Testamenttiin kirjattu käyttö- ja hallintaoikeus laskee perinnönsaajan veroseuraamuksia ja voi turvata verotehokkaasti hallintaoikeuden saajan asemaa. Tunnista hallintaoikeuden pidättämiseen liittyvät riskit testamenttia laadittaessa.

Vakuutusten myynnin pelisäännöt tarkentuvat – asiakkaansuoja paranee

Vakuutusten tarjoamista koskeva sääntely muuttuu lokakuussa. Asiakkaansuoja paranee, kun pelisääntöjä tarkennetaan ja ne kirjataan lakiin.

Markkinakatsaus 31.8.2018

Suhtautuminen markkinoiden tarjoamaan riskiin jakaa sijoittajien mielipiteet. Jotkut sijoittajat nostavat osakepainoaan, kun taas toiset korostavat näkymien riskisyyttä osakepainoa pienentämällä.

EAB Group Oyj:n liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja suunnitelmien mukaan

EAB Group Oyj:n liiketoiminta kehittyi vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla suotuisasti ja suunnitelmien mukaan. Lue toimitusjohtajan tuloskommentit ja uudet taloudelliset tavoitteet.

Perintösuunnittelu alentaa perillistesi perintöverorasitusta

Perintösuunnittelu ei ole vain varakkaiden etuoikeus, vaan sen avulla voi säästää merkittäviä summia perillisten perintöveroissa. Olemme koonneet työkaluja ja toimenpiteitä, joilla jokainen suomalainen pystyy alentamaan perillistensä perintöverorasitusta.

Uusi kiinteistörahasto on avoinna myös yksityissijoittajille

Elite Alfred Berg käynnisti uuden kiinteistökehitysrahaston. Syksyn 2018 ajan myös yksityissijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa uuteen rahastoon.

Rahastojemme säännöt muuttuvat

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen sääntöjen rakennetta selkeytetään ja sisältöä yhdenmukaistetaan.

Markkinakatsaus 31.7.2018

Katseet kääntyvät nyt Brexit-uutisiin Trumpin ja Putinin hyvin sujuneen Helsingin kokouksen jäädessä historiaan. Markkinoita ovat liikutelleet otsikot kauppasodasta sekä Trumpin kommentit Yhdysvaltojen keskuspankin toiminnasta ja korkopolitiikasta.

Markkinakatsaus 30.6.2018

Tärkein ”aktiivinen” markkinaa liikuttava tekijä on tällä hetkellä Trump kauppasotaan liittyvine kommentteineen. Olemme kuitenkin edelleen optimistisia järkevän loppuratkaisun löytymisen osalta.

Sijoittamalla voit vaurastua, mutta myös vaikuttaa

Ilmastonmuutos on todellinen uhka, jota voit torjua paitsi tekemällä fiksuja valintoja päivittäisessä elämässäsi, myös sijoittamalla rahastoihin, joiden hoitajat ajavat etuasi sijoittajana ja ihmisenä.

Sivut