Tarjoamme merkittäväksi kaksi uutta joukkovelkakirjalainaa puolivuosittain kasvavalla tuotolla

15. Maaliskuu 2021

Tarjoamme merkittäväksi kaksi uutta joukkovelkakirjalainaa. Elite Alfred Berg Suomikori Kupongin kohde-etuutena ovat Suomessa toimivat listayhtiöt. Elite Alfred Berg Energiamuutos Kupongin kohde-etuutena on osakeindeksi, joka muodostuu uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamisen parissa toimivista yhtiöistä.

Kumpikin joukkovelkakirjalaina tarjoaa sijoittajalleen puolivuosittain kasvavan tuoton ja suojaa kohde-etuuksien laskua vastaan. Merkintäaika päättyy perjantaina 9.4.2021.

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo viiden suuren Suomessa toimivan ja listatun yhtiön muodostaman osakekorin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki, koivut

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun: Jos osakekori on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.
   
 • Puolivuosittain kasvava tuotto: Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 2 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.
   
 • Suojaa osakekorin 40 %:n kurssilaskua vastaan: Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakekorin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana, ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.
   
 • Ei pääomasuojaa: Laina ei ole pääomasuojattu. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman ja tuotto voi jäädä saamatta. Jos osakekorin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.
 • Sijoitusaika noin 5 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää: Elite Alfred Berg Suomikori Kuponki

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki -joukkovelkakirjalaina on tarkoitettu sijoittajalle, joka uskoo kymmenen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamisen parissa toimivan yhtiön muodostaman osakeindeksin pysyvän lähtötasolla tai kehittyvän positiivisesti sijoitusaikana. Laina on pääomasuojaamaton.

Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki

 • Mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen ja tuotonmaksuun: Jos osakeindeksi on vuoden kuluttua tai sen jälkeen jonakin puolivuosittaisena havaintopäivänä vähintään alkuarvonsa tasolla, laina erääntyy ennenaikaisesti ja sille maksetaan ehtojen mukainen tuotto.
   
 • Puolivuosittain kasvava tuotto: Erääntymisen yhteydessä maksettavaa tuottoa kertyy jokaista sijoitusajan kulunutta puolivuotisjaksoa kohden vähintään 4 %. Tuotto maksetaan, kun yllä oleva erääntymisehto toteutuu. Muussa tapauksessa tuottoa ei makseta.
   
 • Suojaa osakeindeksin 40 %:n kurssilaskua vastaan: Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen, mutta kuitenkin vähintään -40 %, sijoitus erääntyy nimellisarvoonsa eikä tuottoa makseta. Osakeindeksin kehitys saa saavuttaa alhaisempiakin arvoja sijoitusaikana ilman mahdollista negatiivista vaikutusta sijoituksen erääntymisarvoon.
   
 • Ei pääomasuojaa: Laina ei ole pääomasuojattu. Sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman ja tuotto voi jäädä saamatta. Jos osakeindeksin kehitys on lainaehtojen mukaisesti sijoitusajalle laskettuna negatiivinen ja alle -40 %, sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakeindeksin negatiivisen kurssikehityksen suhteessa eikä tuottoa makseta. Lisäksi lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.
   
 • Sijoitusaika noin 6 vuotta, mutta sijoituksen on mahdollista erääntyä ennenaikaisesti yllä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää: Elite Alfred Berg Energiamuutos Kuponki

 

Rami Niemi
Liiketoimintajohtaja, yksityisasiakkaat
Elite Alfred Berg