Sääntömuutoksia Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastossa

28. Helmikuu 2020

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahaston sääntöjä muutetaan seuraavilta osin:

Rahaston sijoituspolitiikan muuttaminen

Rahaston aiemman sijoituspolitiikan mukaan rahasto sijoittaa pääasiassa Euroopan talousalueen osakkeisiin. Rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että rahaston varoja sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisiin osakkeisiin.

Vertailuindeksin muuttaminen

Rahaston vertailuindeksi muutetaan MSCI Europe NR EUR -indeksiin, joka vastaa paremmin rahaston salkun rakennetta.

Nimenmuutos

Rahaston nimi muutetaan Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahastoksi.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.4.2020. Sääntömuutoksen voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

 

 

Ystävällisin terveisin,

 

EAB Rahastoyhtiö Oy

Hallitus