Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuottosidonnaisissa palkkioissa

31. Toukokuu 2019

Muutoksia rahastojen tuottosidonnaisissa palkkioissa

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 22.5.2019 päättänyt uusista tuottosidonnaisista palkkioista.

Alla on listattu EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuottosidonnaisten palkkioiden muutokset:

RahastoTuottosidonnainen palkkio
Elite Alfred Berg Trendi D20 %
Elite Alfred Berg Osake C25 %

Palkkiot tulevat voimaan 1.7.2019 lukien.

Helsingissä 31.5.2019

EAB Rahastoyhtiö Oy

Hallitus