Markkinakatsaukset

Markkinakatsaus 31.8.2019

Sijoitusmarkkinoiden tunnelmat muuttuivat elokuussa negatiivisiksi, kun kauppasotarintamalla saatiin lisää huonoja uutisia ja pelko mahdollisesta taantumasta kasvoi entisestään.

Markkinakatsaus 31.7.2019

Sijoitusmarkkinat jatkoivat heinäkuussa yllättävän vahvaa nousua globaalin talouskehityksen epävarmuustekijöistä huolimatta. Sijoittajat luottavat yhä selvemmin keskuspankkien apuun talouskasvun jatkumisen takaamisessa.

Markkinakatsaus 30.6.2019

USA:n ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut käynnistyvät uudelleen, mutta samat kiistakysymykset hiertävät yhä maiden välejä.

Markkinakatsaus 31.5.2019

USA:n ja Kiinan välinen kauppasota todennäköisesti eskaloituu ennen kuin mahdolliseen sopuun päästään. Kauppasodan pitkittyessä negatiiviset vaikutukset globaaliin kasvukuvaan ovat merkittävät.

Markkinakatsaus 30.4.2019

Riskillisten omaisuuslajien positiivinen kehitys sai huhtikuussa jatkoa sekä osake- että korkomarkkinoilla. Osakemarkkinoilla nousua on kertynyt vuoden alusta eurosijoittajille jo huikeat 18,3 prosenttia, mikä on paras alkuvuoden kehitys yli 20 vuoteen. Jääkö nousuvaraa myös loppuvuodeksi?

Markkinakatsaus 31.3.2019

Markkinat ovat jatkaneet loivaa ylämäkeään railakkaan alkuvuoden nousun jälkimainingeissa. Useat takaiskut Brexit -neuvotteluissa ja Kiinan ja USA:n kauppaneuvottelujen edistymättömyys eivät ole saaneet markkinaa kääntymään negatiiviseksi.

Markkinakatsaus 28.2.2019

Riskinottohalukkuus jatkui myös helmikuussa. Jotta markkinanousu olisi kantavalla pohjalla, tarvitaan lisävahvistusta globaalin talouskasvun jatkumisen edellytyksistä. Onnistuuko riskinottajan telemark-alastulo?

Markkinakatsaus 31.1.2019

Tammikuun aikana koettiin merkittävä kurssinousu ja riskinsietokykyisille sijoittajille kuukausi oli varsin tuottoisa. Mitä markkinanousun jatkuminen edellyttää?

Markkinakatsaus 31.12.2018

Joulukuun aikana markkinoilla koetut äärimmäiset liikkeet osoittavat hyvin, kuinka haastavaa talouden ennustaminen on. Lähdemme kuitenkin varovaisen optimistisina sijoitusvuoteen 2019.

Markkinakommentti: Kasvukuva hyytymässä – osakkeet neutraaliin

Sijoitusmarkkinoiden voimakas turbulenssi on jatkunut myös viime viikkoina, ja joulukuu on tuottomielessä muodostumassa varsin mollivoittoiseksi.

Sivut