Markkinakatsaukset

Viikkokatsaus 7: Positiivinen vire markkinoilla jatkui

Markkinakehitys oli viikolla 6 maltillinen sitä edeltävän viikon erittäin vahvan nousun jälkeen. Keskeiset osakeindeksit olivat kuitenkin nousussa ja siten globaalit osakemarkkinat nousivat mukavat 0,98 %. Korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääsääntöisesti negatiivinen yleisen korkotason nousun seurauksena.

Viikkokatsaus 6: Markkinatunnelma kohentunut

Edellisen viikon lasku kääntyi viime viikolla väkeväksi nousuksi, kun kaikki keskeiset osakeindeksit olivat tuntuvassa nousussa. Positiivista kehitystä nähtiin erityisesti Aasiassa, Yhdysvalloissa ja kehittyvillä alueilla. Myös korkomarkkinoilla kehitys oli nousujohteista.

Markkinakatsaus 31.1.2021: Toipuminen massarokotusten varassa

Sijoitusmarkkinoiden tuottokehitys oli tammikuussa kaksijakoista: vahvan alun jälkeen osakemarkkinat kääntyivät selvään laskuun. Laskun taustalla oli kasvava huoli koronan massarokotusten hitaudesta.

Viikkokatsaus 5: Osakemaniaa laskuviikolla

Viime viikon kehitys erityisesti osakemarkkinoilla oli negatiivista. Euromääräisesti suurimmat negatiiviset tuotot nähtiin kehittyvillä markkinoilla ja Aasiassa. Korkopuolella kehitys oli hajanaisempaa. Markkinoiden katseet ovat edelleen koronatartunnoissa ja siinä, miten rokottaminen etenee eri maissa.

Viikkokatsaus 4: Neljännen kvartaalin tuloskausi käynnissä

Markkinoilla katseet ovat kääntyneet taas koronavirukseen ja talouden toipumiseen. Osakemarkkinoilla euromääräinen tuottokehitys oli pääosin positiivista Japania lukuun ottamatta. Korkopuolella jatkui edelleen negatiivinen kehitys.

Viikkokatsaus 3: Lisää elvytystä luvassa

Tuottokehitys sijoitusmarkkinoilla tasaantui viime viikolla vahvan alkuvuoden jälkeen. Osakemarkkinoilla euromääräinen tuottokehitys oli epäyhtenäistä, kun osa markkinoista oli loivassa nousussa ja osa vastaavasti loivassa laskussa.

Markkinakatsaus 31.12.2020

Katseet sijoitusvuoteen 2021: Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai joulukuussa jatkoa, kun kaikki keskeiset riskilliset sijoitukset olivat selvässä nousussa. Massarokotusten hitaus voi muodostua ongelmaksi muuten kohtalaisen positiivisessa markkinaympäristössä.

Viikkokatsaus 2: Lentävä lähtö uudelle vuodelle

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai vuoden ensimmäisellä viikolla jatkoa, kun kaikki keskeiset indeksit osakepuolella olivat tuntuvassa nousussa. Vahvan markkinatunnelman takana olivat presidentinvaalien tuloksen sinetöiminen Yhdysvaltojen kongressissa ja demokraattien todennäköinen voitto Georgiassa.

Viikkokatsaus 52: Nousua markkinoilla Brexitistä huolimatta

Osakemarkkinoilla riskisentimentti oli taas positiivisella puolella. Lähes kaikki päämarkkinat päätyivät hienoiseen nousuun Aasiaa (-0,41 %) ja kehittyviä markkinoita (-0,16 %) lukuun ottamatta. Maailman osakemarkkinat (MSCI World All Country) päätyivät tämän johdosta myös positiiville puolelle (0,55 %).

Viikkokatsaus 51: Osakemarkkinoilla kevyempi vire

Sijoitusmarkkinoilla viikko sitten alkanut epäyhtenäinen kehitys osake- ja riskillisten korkosijoitusten välillä jatkui. Osakemarkkinoilla kehitys oli edelleen epäyhtenäistä, kun osa päämarkkinoista oli loivassa nousussa (Aasia: 0,49 %, Japani: 0,80 %) ja osa loivassa laskussa (Eurooppa: -0,94 %, Pohjois-Amerikka: -0,45 %). Maailman osakemarkkinat (MSCI World All Country) päätyivät tämän takia hienoiseen laskuun (-0,22 %).

Sivut