Markkinakatsaukset

Markkinakatsaus 31.3.2021: Rahahanat pysyvät auki

Markkinatunnelmaa piristivät maaliskuussa korkomarkkinoiden rauhoittuminen sekä Yhdysvaltojen uuden hallinnon esittämä laaja koronapandemian jälkeinen elvytyspaketti.

Viikkokatsaus 15: Tuloskauden kynnyksellä

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla edelleen pääosin positiivisena, koska päämarkkinoiden kurssit olivat nousussa.

Viikkokatsaus 14: Lisää elvytystä luvassa

Pääsiäisen takia typistetty pörssiviikko jatkui pääosin varsin positiivisena, kun kaikki päämarkkinoiden indeksit olivat tuntuvassa nousussa.

Viikkokatsaus 11: Kohentunut markkinatunnelma

Osakemarkkinoiden tuottokehitys jatkui viime viikolla pääosin positiivisena. Nousu oli laaja-alaista, sillä kaikki päämarkkinat olivat selvässä nousussa. Korkomarkkinoilla liikkeet olivat selvästi rauhallisemmat muutaman kovan laskuviikon jälkeen.

Viikkokatsaus 10: Korkomarkkinoiden liikkeet edelleen keskiössä

Kahden laskuviikon jälkeen osakemarkkinat kääntyivät viikolla 9 loivaan nousuun. Keskeisistä markkinoista Yhdysvallat olivat kovimmassa nousussa perjantaina 5.3. nähdyn vahvan nousupäivän jälkeen, mutta myös muualla viikon tuottokehitys oli selvästi positiivinen.

Markkinakatsaus 28.2.2021: Liian paljon liian nopeasti?

Helmikuun alun vahva tuottokehitys osake- ja korkomarkkinoilla kääntyi kuun loppupuolella selvään laskuun.

Viikkokatsaus 9: Talouden elpyminen lisää edelleen korkojen nousupainetta

Markkinakehitys painottui viikolla 8 negatiiviseen suuntaan sekä osake- että korkomarkkinoilla. Markkinoiden huomio oli erityisesti korkojen nousussa ja inflaatiokehityksen seuraamisessa.

Viikkokatsaus 8: Korkokäyrän jyrkentyminen ja korkojen nousu painavat markkinatunnelmia

Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat viikolla 7. Myös korkomarkkinoilla tuottokehitys oli pääsääntöisesti negatiivinen.

Sivut