Lakivinkit

Tulolähdejako poistuu osakeyhtiöiltä

Eduskunta hyväksyi alkuvuodesta elinkeinoverolain muutoksen. Heinäkuun alussa voimaan tulevan lain myötä tulolähdejako poistuu. Miten se vaikuttaa osakeyhtiön verotukseen?

Kokonaisvaltainen varallisuuden suunnittelu tuo verosäästöjä

Varallisuuden suunnittelulla voi säästää henkilökohtaisessa verotuksessa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa. Perintöveroissa kokonaissäästöt lasketaan usein sadoissa tuhansissa euroissa.

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys yhtiön liiketoiminnan turvaajina

Miten yhtiössäsi on varauduttu tilanteeseen, jossa sinulle tai yhtiökumppanillesi tapahtuu jotakin odottamatonta? Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat yhtiökumppaneiden tärkeitä turva-asiakirjoja.

Yrittäjä, onhan sinulla nämä henkilökohtaiset asiakirjat ajan tasalla?

Yrityksen riskienhallinnassa jää usein liian vähälle huomiolle yrittäjään itseensä kohdistuvat riskitekijät. Muutamalla perusasiakirjalla voit turvata liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen erilaisissa yksityiselämän ja yritystoiminnan muutostilanteissa.

Veroilmoitus uudistuu

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat jälleen maalis-huhtikuussa. Veroilmoituksen ulkoasua on muutettu ja ilmoitusta korjataan ja täydennetään eri tavalla kuin ennen.

Edunvalvontavaltakirja turvaa tulevaisuutesi

Oletko pohtinut, miten ja kuka sinun taloudellisia ja henkilökohtaisia asioitasi hoitaa, jos et siihen enää itse kykene? Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että asioistasi huolehtii luotettu, läheinen henkilö sinun tahtoasi noudattaen.

Sijoittajan loppuvuoden vero-optimointi

Sijoittajan näkökulmasta verotus ja verosuunnittelu ovat olennainen osa sijoitusten tehokasta hoitoa pitkällä aikavälillä. Verovuoden loppu tarjoaa sijoittajalle erinomaisen mahdollisuuden oman verotuksen optimointiin. Tarkista oma sijoitussalkkusi ja varmista, ettei verohyötyjä jää saamatta.

Sijoitusyhtiö varallisuuden hallinnan ja perintösuunnittelun välineenä

Sijoitusyhtiö on erinomainen ja verotehokas vaihtoehto hallita omaa sijoitusvarallisuutta ja toisaalta siirtää varallisuutta hallitusti seuraavalle sukupolvelle.

Muista tarkistaa uusi verotuspäätöksesi

Keväällä lähetetty esitäytetty veroilmoitus sisälsi myös verotuspäätöksen. Mikäli korjasit tai muutit veroilmoitustasi keväällä, olet saanut tai tulet lähiaikoina saamaan uuden täydennetyn verotuspäätöksen verovuodelta 2017.

Keskinäinen testamentti ja lesken hallintaoikeus

Testamenttiin kirjattu käyttö- ja hallintaoikeus laskee perinnönsaajan veroseuraamuksia ja voi turvata verotehokkaasti hallintaoikeuden saajan asemaa. Tunnista hallintaoikeuden pidättämiseen liittyvät riskit testamenttia laadittaessa.

Sivut