Lakivinkit

Perheenjäsenet mukaan perheen kesämökkiin?

Hyvin suunnitellulla luovutustoimenpiteellä saadaan perheelle tärkeän lomanviettopaikan kohtalo varmistettua hallitusti ja verotehokkaasti.

Aina on oikea aika suunnitella perintöään

Helposti omaan perintöön liittyvien asioiden järjestely ja suunnittelu jää liian myöhäiseksi, vaikka ennakointi tässä asiassa on tärkeää.

Veroilmoituspalvelu säästää aikaa ja vaivaa

Harvalla verovelvollisella on riittävästi aikaa verotuskäytännön selvittelyyn, muutosten seuraamiseen ja tulevaisuuden ennakointiin. Veroilmoituspalvelun käyttäminen säästää aikaa ja vaivaa.

Onko yrityksesi valmistautunut verotarkastukseen?

Verotarkastuksen kohteeksi voivat joutua käytännössä kaikki yritykset toimialasta ja liikevaihdosta riippumatta. Hyvillä neuvoilla voit valmistautua verotarkastukseen ja välttää kalliit veroriidat jo etukäteen.

Testamentti ja edunvalvontavaltuutus ovat tärkeitä asiakirjoja

Henkilön nuori ikä ei vähennä henkilökohtaisten juridisten asiakirjojen merkitystä.

Vuodenvaihteen verosuunnittelu

Sijoittaja, vuodenvaihde lähestyy, ja on jälleen aika optimoida verotus.

Yhtiön sijoitusvarallisuuden eriyttäminen osittaisjakautumisella

Korkeimman hallinto-oikeuden 1.10.2020 antama ratkaisu laajentaa mahdollisuutta eriyttää yhtiön sijoitusvarallisuus veroneutraalisti erilliseen yhtiöön hyödyntämällä niin sanottua osittaisjakautumista.

Arvonlisäveron alaraja nousee 15000 euroon

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ehdotetaan korotettavaksi 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta lukien.

Voiko verotietojen luovuttamisen tiedostusvälineille estää?

Verotiedot vuodelta 2019 tulevat julkisiksi keskiviikkona 4.11.2020. Tiesitkö, että sinulla voi olla oikeus vastustaa tuloverotietojesi sähköistä luovutusta tiedotusvälineille?

Testamenttiin sisällytettävä luopumismahdollisuus perintösuunnittelun välineenä

Testamenttiin kirjattavilla luopumismahdollisuuksilla testamentinsaaja voi päättää, ottaako hän tulevan perinnön vastaan kokonaan vai ainoastaan osittain.

Sivut