Laki- ja veropalvelut ovat osa kokonaisvaltaista varainhoitoamme

16. Syyskuu 2019

Varallisuuden kokonaisvaltainen hallinta edellyttää suunnitelmallisuutta. Onko sinulla ajantasainen suunnitelma varallisuutesi hoidosta? Oletko miettinyt, kuinka siirtäisit varallisuuttasi jälkipolville tai millainen verokustannus perillisellesi voi syntyä, jos sinulle tapahtuisi yllättäen jotain?

Kokonaisvaltaisen varallisuuden hallinnan ja hoidon ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan tahdon täyttäminen. Tarjoamme yksityis- ja yritysasiakkaillemme yksilöllistä ja asiantuntevaa vero- ja varallisuussuunnittelua sekä niihin tiiviisti sidoksissa olevia lakipalveluita. Laki- ja veropalveluidemme avulla saat yksityiskohtaisen suunnitelman niistä toimenpiteistä, joita varallisuutesi kokonaisvaltainen hallinta edellyttää sekä arviomme suunniteltujen toimenpiteiden ansiosta syntyvistä verosäästöistä. Asiantuntijamme kartoittavat omistuksesi ja esittävät konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla yksityis- ja yritysvarallisuuttasi on mahdollista hallinnoida ja tarvittaessa siirtää sukupolvelta toiselle verotehokkaasti.

Kulloinkin käsillä olevasta tilanteesta riippuen suunnitelmassa voidaan selvittää esimerkiksi:

  • miten sijoitusomaisuutta voitaisiin siirtää jälkipolville hallitusti ja verotehokkaasti,
  • millaisessa omistusrakenteessa sijoitus- ja/tai yritystoimintaa voitaisiin harjoittaa tulevaisuudessa tai
  • mitä vaihtoehtoja löytyy yrityksen sukupolvenvaihdoksen verotehokkaaseen toteuttamiseen?

Laatimamme suunnitelma on aina yksilöllinen, ja verotus on vain yksi suunnittelun näkökulma muiden joukossa. Verokustannusten ja -säästöjen ohella suunnitelmassa huomioidaan tilanteet, joissa henkilölle itselleen tapahtuu jotain odottamatonta. Siksi suunnitelmaan sisältyy tarvittaessa mm. testamentin ja edunvalvontavaltakirjan laatiminen.

Testamentilla voi määrätä varsin yksityiskohtaisesti, mitä omalle omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Esimerkiksi yritysvarallisuutta voidaan testamentilla osoittaa yritystoiminnan jatkajalle, kun samalla muille jälkeläisille ohjattaisiin jotain muuta omaisuutta. Huolellisesti laaditun testamentin avulla voidaan myös turvata tehokkaasti lesken asemaa ja varmistaa, että perillisille perintönä tullut omaisuus säilyy suvussa.

Edunvalvontavaltakirjalla voidaan turvata, että läheinen henkilö voi hoitaa taloudellisia ja muita asioita, mikäli henkilön oma toimintakyky syystä tai toisesta heikkenee tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltakirjalla käytännössä varmistetaan, ettei yritystoimintaan liittyvä päätöksenteko siirry viranomaisille, vaan yritystoimintaan liittyvistä seikoista päättää yritysasioiden hoitoon valtuutettu henkilö.

Elite Alfred Bergin laki- ja veropalveluiden uusi kasvo

Olen Topi Keskiväli, tämän artikkelin kirjoittanut veroasiantuntija ja Elite Alfred Bergin laki- ja veropalveluiden tuorein vahvistus. Ennen työskentelyäni Elite Alfred Bergillä ehdin konsultoida perheyrityksiä ja -yrittäjiä useamman vuoden heitä koskevissa veroasioissa. Olen työskennellyt aiemmin myös Verohallinnon palveluksessa.

Tiedän kokemuksesta, että huolellisella suunnittelulla säästytään useimmiten ikäviltä yllätyksiltä. Me Elite Alfred Bergillä huolehdimme siitä, että tahtosi mukaan suunnitellut toimenpiteet tehdään oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua varallisuutesi kokonaisvaltaisessa suunnittelussa.

 

 

Topi Keskiväli
Senior Advisor
Elite Alfred Berg