Kutsu varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen 29.4.2016

8. Huhtikuu 2016
KUTSU VARSINAISEEN RAHASTO-OSUUDENOMISTAJIEN KOKOUKSEEN
 
Elite Rahastohallinto Oy toivottaa seuraavien hallinnoimiensa sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen osuudenomistajat tervetulleiksi varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen:
 
Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto
Elina Omaisuuslajit Sijoitusrahasto
Elina Varovainen Sijoitusrahasto
EPL Korko Sijoitusrahasto
EPL Osake Sijoitusrahasto
EPL Trendi Sijoitusrahasto
Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I
WIP Hakkapeliitat Sijoitusrahasto
Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto
Zenito Silver and Gold Sijoitusrahasto
CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto
Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto
 
Kokous pidetään perjantaina 29.4.2016 kello 9.30 Elite Varainhoito Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 2 krs., 00130 Helsinki.
 
Oikeus osallistua kokoukseen on niillä rahasto-osuudenomistajilla, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen tässä kutsussa määrätyllä tavalla ja joilla on rahaston osuusrekisteriin 22.4.2016 (ilmoittautumispäivä) kirjattu voimassaoleva omistus.
 
Kokouksessa käsitellään varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa käsiteltävät asiat siten, kuin Elite Rahastohallinto Oy:n yhtiöjärjestyksessä ja edellä mainittujen sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen säännöissä on määrätty.
 
Kokoukseen on ilmoittauduttava 22.4.2016 (ilmoittautumispäivä) kello 16.00 mennessä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot sekä minkä rahaston kokoukseen osallistuu.
 
Puhelin: 0201 558 610, Sähköposti: rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi
Postiosoite: Elite Rahastohallinto Oy, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki
 
Helsingissä, 8.4.2016, Elite Rahastohallinto Oy:n hallitus