Elite Alfred Bergin rahastot jakavat tuottoa

23. Huhtikuu 2020

Sijoitusrahastot ja erikoissijoitusrahastot

Elite Alfred Bergin (EAB Rahastoyhtiö Oy:n) hallinnoimille sijoitusrahastoille ja erikoissijoitusrahastoille maksetaan tuottoa seuraavasti:

* Tuotonjakoon on oikeutettu sellainen tuotto-osuuden omistaja, jolla on kyseisiä tuotto-osuuksia omistuksissaan per 15.4.2020 (yhtiökokouspäivä).

** Tuotto-osuudet noteerataan ilman niihin kuulunutta tuottoa yllä olevan taulukon mukaisesta päivästä alkaen. Näin ollen tuotto-osuuksien osuudenarvo kasvuosuuksiin nähden alenee maksettavaa tuotto-osuutta vastaavalla summalla.

Tuotonjaon yhteydessä Suomessa verovelvollisilta yksityishenkilöiltä peritään ennakonpidätys voimassa olevan pääomatuloveroprosentin mukaan. Yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä, joiden kotipaikka on Suomessa, ei peritä ennakonpidätystä. Ulkomailla verovelvollisilta yksityishenkilöiltä ja ulkomaisilta yrityksiltä peritään lähdeveroa Suomen ja kyseisen valtion välisen verosopimuksen mukaisesti.

Kommandiittiyhtiömuotoiset rahastot

Elite Alfred Bergin (EAB Rahastoyhtiö Oy:n) hallinnoimille kommandiittiyhtiömuotoisille, ei-ammattimaisille sijoittajille tarkoitetuille rahastoille maksetaan tuottoa ja pääomanpalautusta seuraavasti:

Maksettavat tuotot ovat luonteeltaan yksityisottoja, jotka eivät ole sijoittajalle verotettavaa tuloa.

Sijoittajan on kuitenkin huomioitava vuodelta 2019 verotettavaksi jaettava tulo-osuus kommandiittiyhtiömuotoisista rahastoista, josta sijoittaja on velvollinen maksamaan verot oman verostatuksensa mukaisesti. Verottaja lisää kommandiittiyhtiömuotoisesta rahastosta tulevan verotettavan tulo-osuuden automaattisesti oikaisuna sijoittajan verotukseen. Laskelmiemme mukaisesti yllä olevista rahastoista ainoastaan Elite Kiinteistökehitysrahasto I Syöttörahasto II Ky on tehnyt verotettavan tuloksen vuodelta 2019, jonka suuruus on arviomme mukaan noin 4,3 % sijoittajan nykyisestä pääomasta.

Ystävällisin terveisin

Elite Alfred Berg
Asiakaspalvelu