Sääntömuutoksia: EAB Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen yhteiset säännöt, Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold, Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund ja AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto

19. Toukokuu 2021

Tiedote sääntömuutoksista

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hoitamien sijoitusrahastojen yhteiset säännöt sekä Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold, Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund ja AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto -nimisten sijoitusrahastojen rahastokohtaiset säännöt

EAB Rahastoyhtiö Oy on esittänyt Finanssivalvonnalle EAB Rahastoyhtiö Oy:n hoitamien sijoitusrahastojen yhteisten sääntöjen sekä seuraavien sijoitusrahastojen rahastokohtaisten sääntöjen muutosta:

  • Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold
  • Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund
  • AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto

Sääntömuutokset koskevat varojen arvostamisessa ja arvonlaskennassa käytettävää kurssia ja muutoksen syynä on järjestelmämuutos. Lisäksi Sijoitusrahasto Zenito Silver and Goldin ja AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahaston sääntöihin on tehty teknisiä muutoksia. Muutoksella ei ole vaikutusta rahaston sijoitustoimintaan ja ainoastaan vähäinen vaikutus rahaston arvonlaskennassa käytettäviin valuuttakursseihin.

Finanssivalvonta on vahvistanut muutetut sääntökohdat 12.5.2021 ja sääntökohdat ovat tämän ilmoituksen liitteenä.

Sääntömuutokset tulevat voimaan 19.6.2021. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold - uudet säännöt
Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund - uudet säännöt
AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto - uudet säännöt
EAB-Rahastojen yhteiset säännöt - uudet säännöt

EAB Rahastoyhtiö Oy
Hallitus