Asiakastiedotteet

Uusi verkkopalvelu julkaistu

Uudistimme rahastovälitysasiakkaidemme verkkopalvelun 26.6.2015. 

Tiedote: Elite panostaa yksilölliseen varainhoitoon

Eliten uuden liiketoimintayksikön vetäjiksi Jukka Näätsaari ja Pekka Mölsä
 

Elite Varainhoidon liikevaihto kasvoi kannattavasti

Elite Varainhoidon voimakas kasvu jatkuu. Keväällä 2014 Eufex Pankki fuusioitui Elite Pankkiiriliikkeeseen ja näin syntyi Elite Varainhoito -konserni.

CapMan Collectionille ylimääräinen merkintäpäivä

Elite Rahastohallinto Oy:n hallitus on vahvistanut CapMan Collection Erikoissijoitusrahastolle merkintäpäiväksi myös 24.3.2015.

Elite Varainhoito -konsernin yleiset sopimusehdot päivitetty

Elite Pankkiiriliike ja Eufex Pankki fuusioituivat 1.4.2014 Elite Varainhoito -konserniksi, minkä johdosta olemme yhdenmukaistaneet ja täsmentäneet

EPL Hyödyke Erikoissijoitus-rahaston lakkauttaminen

Sijoitusrahastolain 119 § mukainen ilmoitus

EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahaston lakkauttaminen

EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto lakkautetaan

Sijoitusrahastolain 119 § mukainen ilmoitus

EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahaston lakkauttaminen

Nimenmuutos: Eufex Rahastohallinto Oy

Eufex Rahastohallinto Oy:n nimi muuttui 28.1.2015 Elite Rahastohallinto Oy:ksi konserniyritystemme nimien yhtenäistämisen seurauksena. Elite Rahastohallinto Oy on Elite Varainhoito Oy:n täysimääräisesti omistama tytäryhtiö

Sivut