Asiakastiedotteet

Elite Alfred Berg -konsernin yleiset sopimusehdot ovat muuttuneet

Olemme päivittäneet Elite Alfred Berg -konsernin yleisiä sopimusehtoja ja selkeyttäneet ehtojen rakennetta. Voitte tutustua päivitettyihin sopimusehtoihin sivulta Sopimusehdot ja tärkeää tietoa.

PRIIPS-avaintietoasiakirjat on julkaistu

Olemme julkaisseet paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIPS) annettavat avaintietoasiakirjat.

MiFID II -sääntely tuli voimaan - sijoittajan suoja paranee

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) -direktiivi tuli voimaan 3.1.2018 koko EU:n alueella. Direktiivin tavoitteena on vahvistaa sijoittajansuojaa ja lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä. Asiakkaille MiFID II tuo lukuisia muutoksia ja parannuksia.

Puhelinliikenteessä häiriöitä 10.1.2018

Puhelinjärjestelmäämme tehdään muutostöitä keskiviikkona 10.1.2018, josta johtuen puhelinliikenteessä voi esiintyä häiriöitä. Puhelinnumeroihin ei tehdä muutoksia.

Elite on päättänyt Ålandsbankenin rahastojen välittämisen

Elite Varainhoito Oyj päätti Ålandsbankenin rahastojen välittämisen 30.4., joten uusia merkintöjä Ålandsbankenin rahastoihin ei voi enää tehdä Eliten kautta.

Vuoden 2016 tiedot toimitettu verohallinnolle

Olemme toimittaneet verohallinnolle tiedot asiakkaidemme arvopapereiden luovutuksista ja maksetuista varainhoitopalkkioista. Tiedot löytyvät henkilöasiakkaiden esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Elite Varainhoito -konsernin yleiset sopimusehdot muuttuvat

Elite Varainhoito muuttaa sijoituspalvelun asiakassopimusten yleisiä ehtoja sekä omaisuudenhoidon yleisiä ehtoja sopimusehtojen sallimalla tavalla. Muutoksen taustalla on sopimusehtojen täsmentäminen ja yhdenmukaistaminen.

Eliten syksyn sijoitusiltakiertue 4.10.–17.11.2016

Sijoitusiltakiertueemme käynnistyy: aloitamme Joensuusta ja päätämme Hämeenlinnaan. Tule kuulemaan näkemyksiämme markkinoiden mahdollisuuksista ja ilmoittaudu mukaan!

Muutoksia sijoitusrahastojen sääntöihin 11.7.2016

Muutoksia Elite Rahastohallinto oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen sääntöihin

Elite Rahastohallinto Oy:n hallinnoimien EPL Trendi, EPL Korko ja EPL Osake sijoitusrahastojen osuudenomistajille

Sivut