Asiakastiedotteet

CapMan Collection Erikoissijoitusrahaston nimi ja sijoitusstrategia muuttuvat

Uusi nimi on Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto, ja rahasto tulee jatkossa keskittymään vastuullisiin sekä likvidimpiin sijoituksiin.

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen säännöissä

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ja Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Elite Alfred Bergin yleiset sopimusehdot muuttuvat

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat. Muutokset liittyvät pääosin tietosuojalainsäädännöstä johtuviin päivitystarpeisiin. Lisäksi sääntöihin on tehty pieniä teknisluonteisia muutoksia.

Verkkopalvelun päivitystöitä 29.6.2019

Suoritamme tulevana viikonloppuna verkkopalvelun päivitystöitä.

Muutoksia rahastoissamme 1.7.2019 lähtien

Keskeisimmät muutokset, aikaisemmin ilmoitettujen sääntömuutosten lisäksi, liittyvät rahastojen toimeksiantojen määräaikoihin ja merkintätileihin.

 

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen tuottosidonnaisissa palkkioissa

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säännöissä

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Verkkopalvelun päivitystöitä 18.-19.5.2019

Päivitämme tulevana viikonloppuna verkkopalvelua, jonka vuoksi kaupankäynti ja toimeksiantojen tekeminen on estetty.

Elite Alfred Bergin rahastot jakavat tuottoa

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on varsinaisessa yhtiökokouksessaan 17.4.2019 päättänyt jakaa tuottoa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien osuudenomistajille vuodelta 2018.

Sivut