Asiakastiedotteet

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokukseen

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Trendi sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoitoon

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokukseen

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

CapMan Collection Erikoissijoitusrahaston nimi ja sijoitusstrategia muuttuvat

Uusi nimi on Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto, ja rahasto tulee jatkossa keskittymään vastuullisiin sekä likvidimpiin sijoituksiin.

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen säännöissä

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ja Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Elite Alfred Bergin yleiset sopimusehdot muuttuvat

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat. Muutokset liittyvät pääosin tietosuojalainsäädännöstä johtuviin päivitystarpeisiin. Lisäksi sääntöihin on tehty pieniä teknisluonteisia muutoksia.

Verkkopalvelun päivitystöitä 29.6.2019

Suoritamme tulevana viikonloppuna verkkopalvelun päivitystöitä.

Muutoksia rahastoissamme 1.7.2019 lähtien

Keskeisimmät muutokset, aikaisemmin ilmoitettujen sääntömuutosten lisäksi, liittyvät rahastojen toimeksiantojen määräaikoihin ja merkintätileihin.

 

Sivut