Asiakastiedotteet

Sääntömuutoksia Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastossa

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahaston sääntöjä muutetaan seuraavilta osin:

Rahaston sijoituspolitiikan muuttaminen

Verkkopalvelun päivitystöitä 27.11.2019

Päivityksen takia verkkopalvelussa on käyttökatko klo 18:00–23:00, jonka aikana verkkopalvelua ei voi käyttää.

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokukseen

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokukseen

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Trendi sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoitoon

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokukseen

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

CapMan Collection Erikoissijoitusrahaston nimi ja sijoitusstrategia muuttuvat

Uusi nimi on Elite Alfred Berg Vastuulliset sijoitukset Erikoissijoitusrahasto, ja rahasto tulee jatkossa keskittymään vastuullisiin sekä likvidimpiin sijoituksiin.

Muutoksia EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen säännöissä

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ja Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto sääntöjä on muutettu vastaamaan 1.3.2019 voimaan tullutta uutta sijoitusrahastolakia.

Sivut