Asiakastiedotteet

Elite Alfred Bergin sijoitusrahastot jakavat tuottoa

EAB-konserniin kuuluvan EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille sijoitusrahastoille maksetaan tuottoa maaliskuussa 2021.

Sääntömuutoksia Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoisijoitusrahastossa

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston sääntöjä muutetaan.

Asiakaspalvelumme aukioloajat vuodenvaihteessa

Elite Alfred Berg palvelee asiakkaita myös joulun ja uudenvuoden aikana. Huomioithan kuitenkin poikkeukselliset aukioloajat.

Verkkopalvelun päivitystöitä 2.12.2020

Päivityksen takia verkkopalvelussa on käyttökatko klo 18:00 alkaen, jonka aikana verkkopalvelua ei voi käyttää.

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat. Olennaiset muutokset koskevat ylivoimaiseksi esteeksi tulkittavia tilanteita sekä toimintatapojen selkeyttämistä palkkionpalautustilanteissa. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet on päivitetty

Periaatteissa kuvataan ne toimintatavat, joita EAB varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy noudattavat vastaanottaessaan ei-ammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja ja välittäessään niitä toimeksiannon toteuttajalle.

Elite Alfred Bergin rahastot jakavat tuottoa

Elite Alfred Bergin hallinnoimille sijoitusrahastoille ja erikoissijoitusrahastoille sekä kommandiittiyhtiömuotoisille, ei-ammattimaisille sijoittajille tarkoitetuille rahastoille maksetaan tuottoa.

Sääntömuutoksia Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastossa

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahaston sääntöjä muutetaan seuraavilta osin:

Rahaston sijoituspolitiikan muuttaminen

Verkkopalvelun päivitystöitä 27.11.2019

Päivityksen takia verkkopalvelussa on käyttökatko klo 18:00–23:00, jonka aikana verkkopalvelua ei voi käyttää.

Sivut