Asiakastiedotteet

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat

Elite Alfred Bergin asiakassuhteen yleiset sopimusehdot muuttuvat. Olennaiset muutokset koskevat ylivoimaiseksi esteeksi tulkittavia tilanteita sekä toimintatapojen selkeyttämistä palkkionpalautustilanteissa. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.

Toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet on päivitetty

Periaatteissa kuvataan ne toimintatavat, joita EAB varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy noudattavat vastaanottaessaan ei-ammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja ja välittäessään niitä toimeksiannon toteuttajalle.

Elite Alfred Bergin rahastot jakavat tuottoa

Elite Alfred Bergin hallinnoimille sijoitusrahastoille ja erikoissijoitusrahastoille sekä kommandiittiyhtiömuotoisille, ei-ammattimaisille sijoittajille tarkoitetuille rahastoille maksetaan tuottoa.

Sääntömuutoksia Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastossa

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahaston sääntöjä muutetaan seuraavilta osin:

Rahaston sijoituspolitiikan muuttaminen

Verkkopalvelun päivitystöitä 27.11.2019

Päivityksen takia verkkopalvelussa on käyttökatko klo 18:00–23:00, jonka aikana verkkopalvelua ei voi käyttää.

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokukseen

Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokukseen

Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Trendi sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoitoon

Elite Alfred Berg Trendi Sijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokukseen

Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto sulautuu Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahastoon. Sulautuminen ei edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia.

Sivut