Artikkelit

Huipputuottoja faktorisijoittamisella

Eliten faktoriperheeseen uusi eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittava osakerahasto. Yritysvalinnat tehdään neljän ominaisuuden perusteella, jotka täydentävät toisiaan markkinasyklien eri vaiheissa.

Miten henkilöstöä voi palkita tehokkaasti?

Henkilöstön palkitseminen rahalla on motivoinnin osalta kannattavaa - taloudellisesti se on usein kannattamatonta. Henkilöstörahasto tarjoaa ongelmaan ratkaisun.

Uusi ympäristörahasto Elite Älyenergia

Hyvä sijoituskohde voi olla myös ympäristöteko. Voit edistää uusiutuvan energian käyttöä ja samalla saada kilpailukykyistä tuottoa rahoillesi.

Salkunhoito: Tuloskausi maailmanpolitiikan varjossa

Markkinoiden tunnelma on selvästi rauhoittunut USA:n presidentinvaalin jälkeen, eivätkä Trumpin valintaan liittyvät uhkakuvat ole ainakaan toistaiseksi toteutuneet.

Uusi Elite Vuokratuotto

Rahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin kasvukeskuksissa. Näin sijoittaja saa yhden rahaston kautta parhaat puolet sekä vuokra-asunto- että toimitilasijoittamisesta.

Kulta ja osakkeet

Osakehinnat ovat halventuneet vuoden takaisista huipputasoistaan etenkin Euroopassa. Mutta mistä saada hajautushyötyä ja tuottomahdollisuuksia osakekurssien laskiessa ja korkojen ollessa matalalla? Moni ammattisijoittaja käyttää kultaa osana hajautettua salkkua. Vuonna 2016 kulta onkin ollut parhaiten tuottanut omaisuusluokka.

Kulta ja osakkeet, osa 2

Kulta on toiminut tuhansia vuosia maksuvälineenä, materiaalina arvoesineissä, valuutan arvon mittarina, sijoituskohteena ja nykyisin sitä käytetään muun muassa elektroniikkateollisuudessa. Arvometalleihin pohjautuvat rahayksiköt olivat käytössä useimmissa maailman maissa aina 1900-luvun alkuun asti. Pankkien liikkeelle laskema setelien määrä vastasi pankkien holveissa olevaa arvometallien määrää.

Toteutunutta vuokratuottoa vai spekulatiivista arvonnousua?

Viime vuosina markkinoille ovat rynnänneet kiinteistöihin ja vuokra-asuntoihin sijoittavat rahastot. Nykyisessä matalien korkojen tilanteessa, rahastojen suosio on ymmärrettävästi ollut kova.

Sivut