Artikkelit

UNPRI - vastuullinen sijoittaminen

Elite raportoi vuosittain UNPRI:n kautta ja edellyttää UNPRI allekirjoitusta niiltä varainhoitajilta, joiden rahastoihin sijoitamme.

Hajauttaminen eri omaisuusluokkiin kannattaa

Yalen säätiö on yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista sijoitustuotolla mitattuna. Miten kuka tahansa yksityissijoittaja voi päästä hyviin tuottoihin ja välttää tappioita?

Asuntorahastoon sijoittaminen

Asuntoihin voi sijoittaa ostamalla sijoitusasuntoja, sijoittamalla asuntorahastoihin tai omistamalla pörssilistattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeita. Mitä asuntosijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon?

Sääntely kiristyy – paraneeko palvelu?

Sijoituspalvelujen tarjoajat elävät positiivisen muutoksen aikaa. Finanssialalla on menossa voimakas sääntelyn uudistuminen ja monien toimintojen digitalisointi. Muutos tarjoaa toimijoille mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä paremmin.

Sijoituspalveluiden sääntely uudistuu – sijoittajansuoja ja läpinäkyvyys paranevat

Sijoituspalveluita koskeva sääntely uudistuu ensi vuoden alussa. Muutos parantaa sijoittajansuojaa ja lisää rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä.

Kadonneen tuoton metsästäjät

Markkinoiden ajoittaminen on toisinaan hankalaa ja huonolla tuurilla tehty kertasijoitus osakemarkkinoille voi syödä sijoittajan tuottoa kohtuuttoman paljon. Osaavalle sijoittajalle osakemarkkinoilla on kuitenkin paljon helmiä tarjolla ajoituksesta riippumatta.

Elite Vuokratuotto panostaa tehokkaaseen vuokraukseen

Toimitilakiinteistöjen tuottoon voi vaikuttaa merkittävästi tilavuokrauksilla ja erilaisilla muutostöillä.

Elite tarjoaa nyt BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa

Alfred Berg -kaupan myötä Elite alkoi tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa. Minkälaisesta yrityksestä on kyse?

Alfred Berg -kauppa lisää Eliten tuote- ja palveluvalikoimaa

Elite ilmoitti elokuun alussa ostavansa Alfred Bergin Suomen toiminnot ja alkavansa tarjota BNP Paribas Asset Managementin sijoitustuotteita yksinoikeudella Suomessa. Kauppa lisää Eliten tuote- ja palveluvalikoimaa entisestään.

Eliten kiinteistökehitysrahasto jatkaa tuloksellista kehitystyötä

Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky:n menestyksekäs työ jatkuu. Rahasto teki kesällä merkittävän kiinteistökaupan ja on lisäksi aloittanut useita hyvätuottoisia kehityshankkeita.

Sivut