AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahasto tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2017